• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017-2020

Nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh phát triển cả số lượng và chất lượng, cũng như đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trên cơ sở, Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017-2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) giai đoạn 2017-2020. Để có cơ sở đề xuất UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan để giúp Kế hoạch hỗ trợ phát triển DNNVV tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017-2020 của tỉnh được hoàn thành theo đúng tiến độ.

Văn bản đóng góp của Quý cơ quan gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 09/11/2017, theo địa chỉ: Số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh và qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ghi chú: Sau thời hạn nêu trên nếu không nhận được ý kiến đóng góp từ Quý đơn vị thì xem như thống nhất nội dung của Kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Nội dung chi tiết dự thảo Kế hoạch: Đính kèm

 

Thông báo chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển DNVVN

Thông báo chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển DNVVN. Tải file đính kèm Chương trình ; Hồ sơ; Hồ sơ bổ sung

Thông báo tuyển tư vấn gói thầu số 19 (2017): Tư vấn Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh của Cục Thống kế tỉnh Trà Vinh

Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh Gói thầu số số 19 (2017): Tư vấn Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh, thuộc dự toán mua sắm Kế hoạch hoạt động 2 (2017) của Dự án SME Trà Vinh. Cụ thể như sau:

Thông báo tuyển cố vấn chiến lược của Dự án SME Trà Vinh

* Nội dung chi tiết thông báo tuyển dụng vị trí Cố vấn chiến lược của Dự án SME Trà Vinh:

1. Thông báo tiếng Việt;

2. Thông báo tiếng Anh.

Mời chào hàng cạnh tranh hoạt động 16.13 (2017) về tham quan học tập nước ngoài (Canada)

Ban Quản Lý Dự Án Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa tỉnh Trà Vinh  có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh Hoạt động 16.13 (2017) Tham quan học tập nước ngoài (Canada) về kinh nghiệm ươm tạo và hỗ trợ phát triển DNNVV và HTX, với các nội dung như sau:

Thông báo tuyển tư vấn gói thầu số 19 (2017): Tư vấn Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh của Cục Thống kế

Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh Gói thầu số số 19 (2017): Tư vấn Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh, thuộc dự toán mua sắm Kế hoạch hoạt động 2 (2017) của Dự án SME Trà Vinh. Cụ thể như sau:

Thông báo chào hàng cạnh tranh hoạt động 16.13 (2017) về tham quan học tập nước ngoài (Canada)

Ban Quản Lý Dự Án Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa tỉnh Trà Vinh  có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh Hoạt động 16.13 (2017) Tham quan học tập nước ngoài (Canada) về kinh nghiệm ươm tạo và hỗ trợ phát triển DNNVV và HTX, với các nội dung như sau:

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: