• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Ngày 19/7/2017, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân tỉnh Đồng Văn Lâm và lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh đã đón tiếp ngài Park Noh Wan, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, xúc tiến thương mại với tỉnh Trà Vinh.
Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Căn cứ Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống kho, hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Căn cứ Công văn số 2925/UBND-KT ngày 04/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm điểm trách nhiệm trong việc cấp phép xây dựng cửa hàng xăng dầu, Qua trao đổi ý kiến với Sở Công ...
Hide Main content block
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: