• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông báo gia hạn lần 02 gói thầu số 30 của Trung tâm XTĐT và HTDN

THÔNG BÁO
V/v gia hạn thời gian tuyển tư vấn

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-TTXT ngày 23/9/2016 về việc gia hạn thời gian tuyển tư vấn Gói thầu số 30 (2016) lần 02: Tuyển tư vấn độc lập thực hiện biên soạn và tập huấn sử dụng Sổ tay xúc tiến đầu tư;

Nay Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp xin thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đề xuất của các Nhà thầu, cụ thể như sau:

-            Thông báo cũ (12/9/2016): hạn chót nộp hồ sơ đề xuất là đến 14 giờ 00  ngày 22/9/2016;

-            Thông báo mới: hạn chót nộp hồ sơ đề xuất là 14 giờ ngày 13/10/2016;

-           Các cá nhân và tổ chức có quan tâm vui lòng tiếp tục liên hệ mua hồ sơ yêu cầu, để biết các hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện đề xuất kỹ thuật, đề xuất tài chính, tiêu chí chấm điểm lựa chọn nhà thầu, v.v…

Giá hồ sơ yêu cầu là: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

Thanh toán bằng tiền mặt:

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

Địa chỉ: Số 19A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 2, thành Phố Trà Vinh

Điện thoại: 0743 753 839;       Fax: 0743 753 848

Mọi thông tin xin liên hệ: Nguyễn Văn Thành – 0939 302 271, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo gia hạn lần 01 gói thầu số 11 của Trung tâm XTĐT và HTDN

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp xin thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đề xuất của các Nhà thầu, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển tư vấn gói thầu số 11 của Trung tâm XTĐT và HTDN

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Tuyển tư vấn rà soát và đề xuất tinh giản các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp. Vui lòng xem chi tiết tham chiếu công việc đính kèm.

Thông báo gia hạn tuyển tư vấn gói thầu số 09 của Trung tâm XTĐT và HTDN

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp xin thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đề xuất của các Nhà thầu, cụ thể như sau:

-            Thông báo cũ (01/9/2016): hạn chót nộp hồ sơ đề xuất là đến 14 giờ 00  12/9/2016;

-            Thông báo mới: thời gian đóng và mở thầu là 14 giờ 00 ngày 23/9/2016;

-           Các cá nhân và tổ chức có quan tâm vui lòng tiếp tục liên hệ mua hồ sơ yêu cầu, để biết các hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện đề xuất kỹ thuật, đề xuất tài chính, tiêu chí chấm điểm lựa chọn nhà thầu, v.v…

           Giá hồ sơ yêu cầu là: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

Thanh toán bằng tiền mặt:

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

Địa chỉ: Số 19A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 2, thành Phố Trà Vinh

Điện thoại: 0743 753 839;       Fax: 0743 753 848

Mọi thông tin xin liên hệ: Nguyễn Văn Thành – 0939 302 271, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: