• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hướng dẫn thủ tục đất đai thực hiện dự án đầu tư

Hướng dẫn thủ tục đầu tư thực hiện dự án: tải về

 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV

Căn cứ Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa,

          Để thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2019 đạt được kết quả tốt, cũng như phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khảo sát các chuyên đề đào tạo đến Quý doanh nghiệp tải mẫu phiếu khảo sát.

          Đề nghị Quý doanh nghiệp lựa chọn các chuyên đề phù hợp với nhu cầu của mình và phản hồi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 8/8/2019 để tổng hợp. qua Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đấu tư ra nước ngoài. tải về

Quy định về Luật cạnh tranh của Quốc hội ban hành ngày 12/6/2018

Quy định về Luật cạnh tranh của Quốc hội ban hành ngày 12/6/2018. Tải về

THÔNG BÁO Tuyển tư vấn tập huấn giám sát và đánh giá đối với việc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020

Thực hiện Kế hoạch hoạt động có dự toán ngân sách năm thứ 3 (2018) của Dự án SME Trà Vinh được Đồng Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án SME Trà Vinh (Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và Đại Sứ quán Canada tại Hà Nội) phê duyệt ngày 01/02/2018,

          Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển tư vấn tập huấn giám sát và đánh giá đối với việc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020 (Đính kèm tham chiếu công việc).

Các tổ chức, cá nhân nếu có nhu cầu thực hiện gói thầu này, xin vui lòng liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để biết cụ thể các hướng dẫn về đề xuất kỹ thuật, đề xuất tài chính, tiêu chí chấm điểm lựa chọn nhà thầu…

* Thông tin liên hệ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 19A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 2, thành Phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943 753 839;     Fax: 02943 753 848

Hạn chót nộp hồ sơ dự thầu là : 08 giờ 55 phút, ngày 25/10/2018.

Mọi thông tin xin liên hệ: Nguyễn Văn Thành – 0939 302 271; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết./.

THÔNG BÁO Gia hạn thời gian tuyển tư vấn tập huấn giám sát và đánh giá đối với việc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020

THÔNG BÁO

Gia hạn thời gian tuyển tư vấn tập huấn giám sát và đánh giá đối với việc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020

 

          Thực hiện Kế hoạch hoạt động có dự toán ngân sách năm thứ 3 (2018) của Dự án SME Trà Vinh được Đồng Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án SME Trà Vinh (Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và Đại Sứ quán Canada tại Hà Nội) phê duyệt ngày 01/02/2018,

Sở Kế hoạch và Đầu tưxin thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đề xuất của các Nhà thầu, cụ thể như sau:

- Thông báo cũ (ngày 16/10/2018): hạn chót nộp hồ sơ đề xuất là đến 08 giờ 55 phút ngày 25/10/2018;

- Thông báo mới: hạn chót thời gian nộp hồ sơ đề xuất là 13 giờ 55 phút ngày 01/11/2018;

Các tổ chức, cá nhân nếu có nhu cầu thực hiện gói thầu này, xin vui lòng liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để biết cụ thể các hướng dẫn về đề xuất kỹ thuật, đề xuất tài chính, tiêu chí chấm điểm lựa chọn nhà thầu…

* Thông tin liên hệ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 19A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 2, thành Phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943 753 839;     Fax: 02943 753 848

Mọi thông tin xin liên hệ: Nguyễn Văn Thành – 0939 302 271; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Thông báo tham gia Chương trình xếp hạng và tôn vinh doanh nghiệp bền vững

Ngày 04/6/2018, UBND tỉnh Trà Vinh có Công văn số 1941/UBND-KT chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan thông báo đến doanh nghiệp về Chương đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2018. Tải file đính kèm

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: