• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV

Căn cứ Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa,

          Để thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2019 đạt được kết quả tốt, cũng như phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khảo sát các chuyên đề đào tạo đến Quý doanh nghiệp tải mẫu phiếu khảo sát.

          Đề nghị Quý doanh nghiệp lựa chọn các chuyên đề phù hợp với nhu cầu của mình và phản hồi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 8/8/2019 để tổng hợp. qua Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: