• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mời tham dự Đoàn công tác đi học tập và khảo sát thị trường Châu Âu

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP

chauau
Nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, cắt giảm chi phí kinh doanh, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại thị trường Châu Âu, trong khuôn khổ triển khai Đề án ‘‘Nghiên cứu chi phí kinh doanh đối với doanh nghiệp Việt Nam, so sánh với các doanh nghiệp trong khu vực và thế giới’’ theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Đoàn công tác đi học tập và khảo sát thị trường châu Âu về kinh nghiệm, biện pháp cắt giảm chi phí kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững doanh nghiệp ở các thị trường này, từ đó, lựa chọn và vận dụng thực hiện cho các doanh nghiệp ở Việt Nam, cụ thể:

Địa điểm: Thị trường châu Âu (Pháp, Bỉ, Hà Lan);
Thời gian: 10 ngày, từ ngày 10/10/2019 đến ngày 19/10/2019.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cơ quan, Doanh nghiệp quan tâm tham gia Đoàn công tác, đăng ký tham gia với Ban Tổ chức trước ngày 08/08/2019 để công tác tổ chức được thực hiện tốt nhất.

Chi tiết xin liên hệ:

Nguyễn Cảnh Hiếu, Viện phát triển doanh nghiệp vcci

Điện thoại: 02435771076 di động: 0944813084, Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: