• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nghị quyết số 70/2018/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực phát triển du lịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Nghị quyết số 70/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 về quy định một số chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018 – 2020.

           Đối tượng áp dụng là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Điều kiện hỗ trợ chung là Mỗi dự án đầu tư du lịch phải cam kết thực hiện ít nhất 03 năm trở lên và được cấp có thẩm quyền xác nhận, kiểm tra, thẩm định, cấp biển hiệu công nhận đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch. Mỗi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ được hưởng hỗ trợ tối đa không quá 03 nội dung hỗ trợ theo quy định này.

           Nội dung hỗ trợ: Ngoài việc được thụ hưởng các chính sách hiện hành khác về đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh còn được hưởng các chính sách đặc thù sau:

           1. Hỗ trợ đầu tư làm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh:

           - Xây dựng nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê: 60 triệu đồng/hộ.

           - Hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay nhưng số tiền được hỗ trợ tối đa không quá 150 triệu đồng/hộ. Thời gian vay tối đa được hỗ trợ lãi suất là 36 tháng.

           2. Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà hàng ẩm thực đặc trưng kết hợp bán đặc sản, hàng lưu niệm Trà Vinh: 500.000 đồng/m2 xây dựng, tối đa không quá 200 triệu đồng/nhà hàng.

           3. Hỗ trợ đầu tư mua sắm phương tiện nội địa vận chuyển khách du lịch:

           - Đầu tư mua sắm phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch: hỗ trợ 10% giá trị phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch nhưng không quá 50 triệu đồng/phương tiện.

           - Đầu tư mua sắm phương tiện giao thông thô sơ đường bộ(xe bò, xe ngựa, xe lôi đạp) để vận chuyển khách du lịch được hỗ trợ 50% giá trị phương tiện vận chuyển nhưng không quá 5 triệu đồng/phương tiện.

           - Đầu tư mua sắm xe điện vận chuyển khách du lịch được hỗ trợ 10% giá trị phương tiện nhưng không quá 30 triệu đồng/phương tiện.

           4. Hỗ trợ đào tạo lao động cho các dự án đầu tư du lịch trên địa bàn tỉnh sử dụng thường thường xuyên từ 10 lao động trở lên. Mức hỗ trợ 500.000 đồng/người đối với thời gian đào tạo dưới 03 tháng; 1.000.000 đồng/người đối với thời gian đào tạo từ 03 tháng trở lên và tổng kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 150 triệu đồng/dự án.

           Chính sách này được áp dụng hỗ trợ đối với các dự án đầu tư du lịch triển khai thực hiện từ ngày 21/7/2018 đến hết ngày 31/12/2020./.

           Tải Nghị quyết số 70/2018/NQ-HĐND

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: