• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ    

TT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN QUY MÔ DỰ ÁN VỐN ĐẦU TƯ
DỰ KIẾN
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ DỰ KIẾN GHI CHÚ
1 Trung tâm thương mại khu công
nghiệp Long Đức
Lô TT, Khu công nghiệp Long Đức,
TP.Trà Vinh
Diện tích sử dụng đất 6.000 m2 15 tỷ đồng FDI, DNTN  
2 Dự án khách sạn 4 sao, dịch vụ, du lịch, nhà hàng và tổ chức sự kiện  Phường 7, TP. Trà Vinh 5.700 m2 170 tỷ đồng FDI, DNTN  
3 Dự án xây dựng Khu văn hóa - du lịch Ao Bà Om Phường 8, thành phố Trà Vinh 84 ha 200 tỷ đồng FDI, DNTN  
4 Dự án xây dựng Khu du lịch sinh thái cù lao Tân Qui ẤP Tân Qui I và II, Xã Phú Tân, huyện Cầu Kè 50ha 200 tỷ đồng FDI, DNTN  
5 Dự án xây dựng Khu du lịch sinh thái Cù Lao Long Trị xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 50,28 ha 245 tỷ đồng FDI, DNTN  
6 Dự án xây dựng Khu du lịch sinh thái Cù Lao Long Hòa xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 10 ha 50 tỷ đồng FDI, DNTN  
7 Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn biển Ba Động xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 368 ha 1.340 tỷ đồng FDI, DNTN  
8 Dự án xây dựng Khu du lịch sinh thái hàng dương Mỹ Long Thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang 20 ha 150 tỷ đồng FDI, DNTN  
9 Dự án xây dựng Trung tâm văn hóa - thể thao Tiểu Cần Thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần 5,5 ha 52 tỷ đồng FDI, DNTN  
10 Xây dựng khu dịch vụ, giải trí hồ nước ngọt Định An Khu kinh tế Định An 330 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
11 Xây dựng khu dịch vụ, giải trí hồ nước ngọt Đôn Châu Khu kinh tế Định An 299 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
12 Xây dựng khu dịch vụ, giải trí Dân Thành 1 Khu kinh tế Định An 268 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
13 Đầu tư khu du lịch, kết hợp nghĩ dưỡng Nam Sông Cổ Chiên Xã Long Đức, TP Trà Vinh 5 ha 490 tỷ đồng FDI, DNTN  
14 Trung tâm dịch vụ - nhà hàng - khách sạn (siêu thị Vinatex củ) Phường 3, TP. Trà Vinh Diện tích sử dụng đất 2.200 m2 150 tỷ đồng FDI, DNTN  
15 Đầu tư khu dịch vụ - Bảo hành ô tô Phường 8, TP. Trà Vinh 4,5 ha 300 tỷ đồng FDI, DNTN  
16 Chợ Trung tâm TP. Trà Vinh Phường 3, TP. Trà Vinh Hạng 1, 14.000 m2 180 tỷ đồng FDI, DNTN  
17 Đầu tư xây dựng các chợ trên địa bàn tỉnh Trên địa bàn các phường, xã, huyện, thị xã, thị trấn và thành phố trên địa bàn tỉnh Hạng 1, 2 và 3 Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: