• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài viết

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khóa “Đào tạo cho cán bộ địa phương”

Trong 02 ngày 30 – 31/10/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinhphối hợp với Viện Đào tạo và Phát triển quản lý DAVILAW tổ chức khóa“Đào tạo cho cán bộ địa phương” tại tỉnh Trà Vinh. Đây là hoạt động nằm trong chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương địa bàn các tỉnh phía Nam do Cục phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện.

taphuanso

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Vương Hải Khoa phát biểu khai mạc khóa đào tạo

Khóa đào tạo đã thu hút được 57 học viên đăng ký tham dự là công chức, viên chức của các Sở, Ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, cũng như Ủy ban nhân dân 22 xã mục tiêu của Dự án SME Trà Vinh.

Tham gia khóa đào tạo các học viên được giảng viên phổ biến, truyền đạt những thông tin về cơ chế, chính sách của Trung ương như: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các Nghị định hướng dẫn có liên quan, cũng như các Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp… Bên cạnh đó, cũng giúp cho các học viên có được những kỹ năng hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư trong tình hình mới.

Qua thời lượng 02 ngày học tập, các học viên đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích và nâng cao thêm nhiều kỹ năng phục vụ cho công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Trà Vinh từ nay đến năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Nguyễn Văn Thành

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: