• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lĩnh vực Đầu tư

Tiêu đề Ngày tạo Tải về
Báo cáo đầu tư và báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 04-21-2020
thư ngỏ 04-07-2020
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 07-25-2019
Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài 10-23-2018
Triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ 09-12-2018
Nghị Quyết 70/2018/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch 08-03-2018
Nghị Quyết 70/2018/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch 08-03-2018
Dự thảo Bộ chỉ số giám sát, đánh giá Kế hoạch hỗ trợ phát triển DNNVV tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018 - 2020. 04-03-2018
Nghị định qui định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 03-23-2018
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ phát triển DNVVN 10-31-2017
Thông báo nhận hồ sơ dự án của DNVVN về chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 10-31-2017
Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ phát triển DNVVN 10-31-2017
Quyết định 04 - Ban hành Qui định chính sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư 12-16-2015
Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh 12-11-2015
Nghị Định 108-2006-ND-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 11-18-2015
NĐ 101 Quy định việc đăng ký lại 11-18-2015
Luật Đầu tư 11-18-2015
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: