• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông báo gia hạn gói thầu số 10 của Trung tâm XTĐT và HTDN

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp xin thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đề xuất của các Nhà thầu, cụ thể như sau:

 

Thông báo gia hạn tuyển tư vấn gói thầu số 30 của Trung tâm XTĐT và HTDN

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp xin thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đề xuất của các Nhà thầu, cụ thể như sau:

-            Thông báo cũ (01/9/2016): hạn chót nộp hồ sơ đề xuất là đến 14 giờ 00  09/9/2016;

-            Thông báo mới: thời gian đóng và mở thầu là 14 giờ ngày 22/9/2016;

-           Các cá nhân và tổ chức có quan tâm vui lòng tiếp tục liên hệ mua hồ sơ yêu cầu, để biết các hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện đề xuất kỹ thuật, đề xuất tài chính, tiêu chí chấm điểm lựa chọn nhà thầu, v.v…

          Giá hồ sơ yêu cầu là: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

Thanh toán bằng tiền mặt:

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

Địa chỉ: Số 19A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 2, thành Phố Trà Vinh

Điện thoại: 0743 753 839;       Fax: 0743 753 848

Mọi thông tin xin liên hệ: Nguyễn Văn Thành – 0939 302 271, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo tuyển tư vấn gói thầu số 10 của Trung tâm XTĐT và HTDN

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp thông báo tuyển tư vấn gói thầu số 10 (2016): Hợp đồng in ấn các tài liệu phục vụ xúc tiến đầu tư vào tỉnh Trà Vinh. Vui lòng xem chi tiết tham chiếu công việc đính kèm.

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: