• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lấy ý kiến dự thảo Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến Nhân dân về Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nội dung dự thảo Hướng dẫn: Đính kèm

Nội dung Nghị quyết 11 của Hội đồng nhân dân tỉnh: Đính kèm

 

Thông báo gia hạn gói thầu số 34 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đề xuất của các Nhà thầu, cụ thể như sau:

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: