• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài viết

Thông báo treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

Thông báo treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014. Tải về

Thông tư Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BVHTTDL ngày 15/01/2014 V/v Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm du lịch. Tải về

Tăng cường chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành trên địa bàn

Tổng cục Du lịch ban hành công văn số 699/TCDL-LH v/v Tăng cường chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành trên địa bàn. Tải về

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: