• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài viết

Danh mục các Dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016 - 2020

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN  KÊU GỌI ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

TT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN QUY MÔ DỰ ÁN VỐN ĐẦU TƯ
DỰ KIẾN
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ DỰ KIẾN GHI CHÚ
I LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP    
1 Dự án xây dựng nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Huyện Cầu Kè, các Khu Công nghiệp , Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tôm sú và tôm thẻ 5.000-8.000 tấn/năm; cá tra 10.000 tấn/năm; cá lóc 5.000 tấn/năm; nghêu 500 tấn/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
2 Dự án xây dựng nhà máy chế biến rau màu thực phẩm Huyện Cầu Kè, các Khu Công nghiệp , Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh 30.000-40.000 tấn/năm 100 tỷ đồng FDI, DNTN  
3 Dự án xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm từ đậu phộng Huyện Cầu Ngang 3.000-5.000 tấn/năm 100 tỷ đồng FDI, DNTN  
4 Dự án xây dựng nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm Huyện Châu Thành Heo 8.000-10.000 tấn/năm; bò 5.000-7.000 tấn/năm; gia cầm 2.000-3.000 tấn/năm 250 tỷ đồng FDI, DNTN  
5 Dự án xây dựng nhà máy chế biến trái cây Huyện Cầu Kè, Càng Long, Khu công nghiệp Cầu Quan 30.000-40.000 tấn/năm 170 tỷ đồng FDI, DNTN  
6 Dự án Nâng cao, mở rộng nhà máy chế biến cá, tôm, chả cá Huyện Cầu Kè, các Khu Công nghiệp , Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh 10.000 tấn/năm 200 tỷ đồng FDI, DNTN  
7 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến tôm Các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh 10.000 tấn/năm 200 tỷ đồng FDI, DNTN  
8 Xây dựng nhà máy chế biến thịt gia súc (bò, heo) Các cụm, Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh 10.000 - 20.000 tấn/năm 150 - 200 tỷ đồng FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
9 Xây dựng nhà máy bảo quản (kho chứa, cấp đông), chế biến thủy, hải sản Các cụm, Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh 10.000 tấn/năm 150 tỷ FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
10 Xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm từ cây dừa (cơm dừa, vỏ trái dừa, gáo dừa...) Huyện Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành; cụm công nghiệp 100.000 tấn /năm 100 tỷ đồng FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
11 Xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc Các huyện trên địa bàn tỉnh; cụm, khu công nghiệp 20.000 - 30.000 tấn/năm 50-80 tỷ đồng FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
12 Xây dựng nhà máy chế biến thức ăn thủy sản Các huyện trên địa bàn tỉnh; cụm, khu công nghiệp 20.000 - 30.000 tấn/năm 50 - 80 tỷ đồng FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
13 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn tỉnh Trà Vinh ấp Sâm Bua, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành 150 - 200 tấn/24 giờ Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
14 Đầu tư lò đốt và các công trình phụ trợ khác để thu gom và xử lý rác thải phát sinh trên địa bàn cụm xã Cụm xã Dân Thành và Đông Hải, huyện Duyên Hải; Xã An Trường, huyện Càng Long; Xã Châu Điền, huyện Cầu Kè; Xã Hòa Minh và Long Hòa, huyện Châu Thành Công suất 300 kg/giờ 22,5 tỷ đồng (4,5 tỷ đồng/01 dự án FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
15 Dự án xây dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu 5000T Huyện Duyên Hải 70.000 tấn/năm 2.180 tỷ đồng FDI, DNTN  
16 Dự án xây dựng nhà máy lắp máy vi tính và thiết bị công nghệ thông tin Khu công nghiệp Long Đức 1 - 2 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
17 Dự án đầu tư nhà máy chế tạo thiết bị điện Khu công nghiệp Long Đức 1 - 2 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
18 Đầu tư nhà máy chế tạo, lấp ráp thiết bị điện Khu kinh tế Định An 10.000 tấn/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
19 Đầu tư nhà máy lấp ráp và chế tạo hàng điện tử Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 10.000 sản phẩm/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
20 Dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch ngói không nung Huyện Càng Long, Châu Thành 25 triệu viên/năm 30 tỷ đồng FDI, DNTN  
21 Dựu án xây dựng nhà máy sản xuất hóa dược Thành phố Trà Vinh 10.000 tấn/năm 170 tỷ đồng FDI, DNTN  
22 Dựu án xây dựng nhà máy chế biến bánh kẹo Thành phố Trà Vinh 7.000 tấn/năm 80 tỷ đồng FDI, DNTN  
23 Dự án xây dựng nhà máy sản xuất nhựa tấm, ống Huyện Duyên Hải, Trà Vinh Nhà đầu tư đề xuất Theo quy mô dự án FDI, DNTN  
24 Dự án xây dựng nhà máy sản xuất bao bì từ nhựa Huyện Duyên Hải, Trà Vinh Nhà đầu tư đề xuất Theo quy mô dự án FDI, DNTN  
25 Dự án xây dựng nhà máy thép kết cấu kim loại Huyện Duyên Hải, Trà Vinh 13.000 tấn/năm 350 tỷ đồng FDI, DNTN  
26 Dự án xây dựng nhà máy cán thép, cán nhôm hình Huyện Duyên Hải, Trà Vinh 300.000 tấn/năm 550 tỷ đồng FDI, DNTN  
27 Dựu án xây dựng nhà may sản xuất gạch ngói Tuynel Huyện Càng Long, Trà Vinh 130 triệu viên/năm 30 tỷ đồng FDI, DNTN  
28 Dự án xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông ly tâm đúc sẵn Khu công nghiệp địa bàn tỉnh 9.000 m3/năm 30 tỷ đồng FDI, DNTN  
29 Dự án xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa và composite Khu công nghiệp Long Đức 1 - 2 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
30 Dự án đầu tư xưởng sửa và lắp máy vi tính, thiết bị công nghệ thông tin Khu công nghiệp Long Đức 1 - 2 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
31 Đầu tư nhà máy sản xuất ván ép ôkal Khu công nghiệp Long Đức 1 - 2 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
32 Đầu tư nhà máy sản xuất phụ tùng, cơ phận Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 10.000 sản phẩm/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
33 Đầu tư nhà máy sản xuất bạc đạn các loại Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 300.000 sản phẩm/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
34 Đầu tư nhà máy gia công cơ khí phục vụ ngành chế biến Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 1.000 tấn/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
35 Đầu tư nhà máy sản xuất bao bì nhựa các loại Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 6.000 tấn/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
36 Đầu tư nhà máy sản xuất phụ liệu may các loại Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 100 triệu cái/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
37 Đầu tư nhà máy sản xuất dây kéo các loại Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 10 triệu cái/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
38 Đầu tư nhà máy sản xuất nhãn mác các loại Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 20 triệu cái/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
39 Đầu tư nhà máy sản xuất đế, gót giày các loại Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 10 triệu cái/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
40 Dự án đầu tư xây dựng Công ty may mặc xuất khẩu Xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành 1 ha, sử dụng 500 lao động, sản xuất 2.000.000 sản phẩm/năm 15 tỷ đồng FDI, DNTN  
42 Dự án xây dựng Công ty sản xuất áo đi mưa Hảo Thành Xã Lương hòa A, huyện Châu Thành 4 ha, sử dụng 600 -1.000 lao động, sản xuất 2.000.000 sản phẩm/năm 25 tỷ đồng FDI, DNTN  
43 Đầu tư xây dựng chi nhành Công ty giày da Xã Song Lộc, huyện Châu Thành 10 ha, sử dụng 2.000 đến 4.000 lao động, sản xuất 10.000.000 sản phẩm/năm 50 tỷ đồng FDI, DNTN  
44 Đầu tư nhà máy điện gió Các xã Trường Long Hòa, Dân Thành, Hiệp Thạnh, Đông Hải, huyện Duyên Hải 222 MW Theo dự án đầu tư FDI, DNTN  
45 Đầu tư trạm chiếc nạp LPG (04 trạm) Tại các huyện Cầu Kè; Trà Cú; Cầu Ngang; Duyên Hải, Trà Vinh Diện tích tối thiểu 4.000 m2, diện tích kho chứa tối thiểu 1.000 m2, sức chứa 6.000 - 8.000 chai Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
46 Đầu tư kho xăng dầu Khu kinh tế Định An Khu kinh tế Định An, huyện Trà Cú 5,5 triệu tấn Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
II LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP    
1 Dự án hợp tác, liên kết sản xuất và chế biến lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu Huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, Càng Long, Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang 1.000 ha (Cầu Kè 200 ha, Tiểu Cần 200 ha, Càng Long 200 ha, Châu Thành 100 ha, Trà Cú 200 ha, Cầu Ngang 100 ha) 10 - 15 tỷ đồng FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
2 Dự án hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ bắp lai HuyệnTiểu Cần, Trà Cú, Cầu Ngang, TX. Duyên Hải 1.000 ha (Tiểu Cần 100 ha, Trà Cú 300 ha, Cầu Ngang 400 ha, TX Duyên Hải 200 ha) 15 tỷ đồng FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
3 Dự án hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ đậu phộng Huyện Cầu Ngang và TX. Duyên Hải 2.000 ha (Cầu Ngang 1.500 ha, TX. Duyên Hải 500 ha) 40 tỷ đồng FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
4 Dự án hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ các loại cây ăn quả chủ lực (cam sành, xoài, chuối) Huyện Cầu Kè, Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành, Trà Cú 500 - 800 ha/dự án (cam 1.000 ha, chuối 1.000 ha, xoài 1.500 ha) 100 - 150 tỷ đồng FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
5 Dự án đầu tư phát triển sản xuất và tiêu thụ cây ca cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, Càng Long, Trà Cú, Châu Thành và TP. Trà Vinh 5.000 - 8.000 ha 50 - 80 tỷ đồng FDI, DNTN  
6 Dự án đầu tư phát triển chăn nuôi bò ở các khu quy hoạch chăn nuôi tập trung Huyện  Cầu Kè, Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang Trên 500 con/khu 30 tỷ đồng/khu FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
7 Dự án đầu tư phát triển chăn nuôi heo ở các khu quy hoạch chăn nuôi tập trung Huyện  Cầu Kè, Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang Từ 1.000 - 1.500 con trên khu 30 - 50 tỷ đồng/khu FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
8 Dự án đầu tư phát triển chăn nuôi dê tại các khu quy hoạch chăn nuôi tập trung Huyện Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải, TX. Duyên Hải  Trên 500 con/khu 30 tỷ đồng/khu FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
9 Dự án đầu tư phát triển chăn nuôi gia cầm tại các khu quy hoạch chăn nuôi tập trung Huyện Càng Long, Tiểu Cần, Cầu Kè, Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang Trên 10.000 - 20.000 con/khu 15 - 30 tỷ đồng/khu FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
10 Dự án hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ cá tra - ca lóc Huyện Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long, Châu Thành, Trà Cú và TP. Trà Vinh 100 ha/dự án 50 - 100 tỷ đồng/dự án FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
11 Dự án đầu tư nuôi tôm nước lợ công nghệ cao Huyện Cầu Ngang, thị xã Duyên Hải 50 ha/dự án 160 tỷ đông/dự án FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
12 Dự án hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nghêu tại các bãi bồi ven biển Huyện Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải 100 ha/dự án 50 tỷ đồng/dự án FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
13 Dự án hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ tôm nước lợ Huyện Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải 200 ha/dự án 80 - 100 tỷ đồng/dự án FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
14 Dự án đầu tư sản xuất giống thủy - hải sản nước lợ Thị xã Duyên Hải Tôm sú 3 - 5 tỷ con, tôm thẻ chân trắng 5 tỷ con, cua biển 10 triệu con 150 tỷ đồng FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
15 Khu sản xuất giống tôm chất lượng cao Xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 5,5 tỷ con/năm, diện tích khoảng 10 ha 126,4 tỷ đồng trở lên FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
16 Dự án hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa hữa cơ kết hợp nuôi tôm nước lợ trên địa bàn 02 xã Long Hòa và Hòa Minh, huyện Châu Thành Xã Long Hòa và Hòa Minh, huyện Châu Thành 1.500 ha 100 - 150 tỷ đồng FDI, DNTN  
17 Dự án hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ tôm sinh thái trên địa bàn huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải. Huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải  500 - 1.000 ha/dự án 50 - 100 tỷ đồng FDI, DNTN  
18 Dự án Đầu tư mở rộng diện tích nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp tại các vùng quy hoạch Các vùng quy hoạch nuôi tôm trên địa bàn các huyện Duyên Hải, Cầu Ngang, Châu Thành, Trà Cú Trên 100 tấn/dự án/năm 700 tỷ đồng FDI, DNTN  
III LĨNH VỰC KẾT CẤU HẠ TẦNG - ĐÔ THỊ    
1 Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Sa Bình Xã Long Đức, TP. Trà Vinh 50 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
2 Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Càng Long Xã An Trường, huyện Càng
Long
23 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
3 Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm
công nghiệp Tân Bình
Xã Tân Bình, huyện Càng Long 25 ha   FDI, DNTN  
4 Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Bà Trầm Xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành 50 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
5 Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Châu Thành Xã Lương Hòa, huyện Châu Thành 50 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
6 Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Phú Cần Xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần 50 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
7 Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hòa Xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần 40 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
8 Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Vàm Bến Cát Xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè 50 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
9 Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp An Phú Tân Xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè 20 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
10 Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Lưu Nghiệp Anh Xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú 40 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
11 Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Mỹ Long Bắc Xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang 40 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
12 Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Long Sơn Xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang 40 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
13 Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây Xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang 40 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
14 Dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cầu Quan Thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần và xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè 130 ha (giai đoạn 1) 850 tỷ đồng FDI, DNTN  
15 Dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cổ Chiên Xã Đại Phước, huyện Càng Long  200 ha 1.200 tỷ đồng FDI, DNTN  
16 Dự án đấu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Định An Khu kinh tế Định An 591 ha 3.550 tỷ đồng FDI, DNTN  
17 Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Ngũ Lạc Khu kinh tế Định An 936 ha 5.600 tỷ đồng FDI, DNTN  
18 Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đôn Xuân Khu kinh tế Định An 934 ha 5.600 tỷ đồng FDI, DNTN  
19 Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lac Khu kinh tế Định An 305 ha 1.830 tỷ đồng FDI, DNTN  
20 Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp lọc hóa dầu Khu kinh tế Định An 2.166 ha 105 tỷ đồng FDI, DNTN  
21 Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu kho ngoại quan (logistic) Khu kinh tế Định An 101 ha 600 tỷ đồng FDI, DNTN  
22 Dự án xây dựng hạ tầng khu phi thuế quan Khu kinh tế Định An 501 ha 3.000 tỷ đồng FDI, DNTN  
23 Dự án xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Khu kinh tế Định An 500 ha mặt biển (5 -10 vạn DWT ) 20.000 tỷ đồng FDI, DNTN  
24 Dự án xây dựng khu cảng và dịch vụ cảng Long Toàn Khu kinh tế Định An 260 ha 1.560 tỷ đồng FDI, DNTN  
25 Dự án xây dựng khu cảng tổng hợp Định An Khu kinh tế Định An 100 ha 5.000 tỷ đồng FDI, DNTN  
26 Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long toàn Khu kinh tế Định An 700 ha 4.500 tỷ đồng FDI, DNTN  
27 Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông tuyến tránh quốc lộ 54 khu vực thị trấn Châu Thành Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành dài 5 km, rộng 8m 250 tỷ đồng FDI, DNTN
(Hình thứcsử dụng quỹ đất)
 
28 Dự án xây dựng đường giao thông Tuyến ngã ba Đài nước (tuyến N) thành phố Trà Vinh Phường 1, TP. Trà Vinh 0,9 km 78 tỷ đồng FDI, DNTN (hình thức sử dụng quỹ đất)  
29 Dự án xây dựng đường giao thông tuyến Ngô Quyền nối dài Phường 1 và 4, TP. Trà Vinh 2,1 km 102 tỷ đồng FDI, DNTN (hình thức sử dụng quỹ đất)  
30 Dự án xây dựng đường giao thông tuyến số 2 thành phố Trà Vinh Phường 8 và 9, TP. Trà Vinh 3,4 km 295 tỷ đồng FDI, DNTN (hình thức sử dụng quỹ đất)  
31 Đầu tư xây dựng đường vào nghĩa trang nhân dân Phường 9, TP. Trà Vinh 3,94 km lộ giới 6 m 80 tỷ đồng FDI, DNTN (hình thức sử dụng quỹ đất)  
32 Đầu tư xây dựng tuyến đường số 3 (đường N13) Phường 7, TP. Trà Vinh Dài 2,38 km rộng 26 m 230 tỷ đồng FDI, DNTN (hình thức sử dụng quỹ đất)  
33 Đầu tư xây dựng tuyến N15 (Khu hành chính tập trung) Phường 7, TP. Trà Vinh 4,213 km lộ giới 30 m 495 tỷ đồng FDI, DNTN (hình thức sử dụng quỹ đất)  
34 Đầu tư xây dựng đường trục B Phường 6 và 7, TP. Trà Vinh Dài 650 m rộng 16 m 35 tỷ đồng FDI, DNTN  
35 Đầu tư nghĩa trang nhân dân thành phố Trà Vinh Phường 9, TP. Trà Vinh 45,3 ha 250 tỷ đồng FDI, DNTN  
36 Đầu tư nhà tang lễ (02 nhà) Phường 6 và 9, TP. Trà Vinh 4.000 m2 65 tỷ đồng FDI, DNTN  
37 Dự án xây dựng hạ hệ thống thủy lợi khu C Láng Thé phía Tây Quốc lộ 53, xã Lương Hòa Xã Lương Hòa, huyện Châu Thành   30 tỷ đồng Vốn đầu tư trong nước  
38 Dự án thay thế hệ thống điện chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn LED Nội ô TP. Trà Vinh Thay thế hệ thống đèn cũ sang đền LED tiết kiện điện 45 tỷ đồng FDI, DNTN (Ngân sách trả dần trong 05-07 năm)  
39 03 Trường tư thục Nội ô thành phố Trà Vinh 12.000 m2 60 tỷ đồng FDI, DNTN  
40 02 Trường mầm non chất lượng cao TP. Trà Vinh 10.000 m2 80 tỷ đồng FDI, DNTN (hình thức sử dụng quỹ đất)  
41 Trường đa cấp tư thục TP. Trà Vinh 8.000 m2 30 tỷ đồng FDI, DNTN  
42 Trường đa cấp quốc tế Xã Long Đức, TP.Trà Vinh 4 ha 300 tỷ đồn FDI, DNTN  
43 Trường mẫu giáo phường 6 Phường 6, TP Trà Vinh 6.200 m2 40 tỷ đồng FDI, DNTN  
44 Trường tiểu học phường 6 Phường 6, TP Trà Vinh 8.00 m2 30 tỷ đồng FDI, DNTN  
45 Trường quốc tế Xã Long Đức, TP.Trà Vinh 4 ha 300 tỷ đồng FDI, DNTN  
46 Bệnh việ Quốc tế Xã Long Đức, TP.Trà Vinh 200 giường 1.000 tỷ đồng FDI, DNTN  
47 02 bệnh viện 50 giường TP. Trà Vinh 100 giường 200 tỷ đồng FDI, DNTN  
48 02 phòng khám đa khoa TP Trà Vinh 4.200 m2 30 tỷ đồng FDI, DNTN  
49 Bên xe khách Xã Long Đức, TP.Trà Vinh 10.000 m2 500 tỷ đồng FDI, DNTN  
50 Khu dân cư thương mại, phố chợ phía BẮc Xã Long Đức, TP.Trà Vinh 12 ha 300 tỷ đồng FDI, DNTN  
51 Khu phố thị phía Nam Phường 9, TP. Trà Vinh 15 ha 400 tỷ đồng FDI, DNTN  
52 Khu du lịch Homestay Xã Long Đức, TP.Trà Vinh 50 ha 100 tỷ đồng FDI, DNTN  
53 Khu dịch vụ hậu cần khai thác thủy hải sản Xã Long Đức, TP.Trà Vinh 5 ha 200 tỷ đồng FDI, DNTN  
54 Trung tâm tổ chức sự kiện -  lễ hội Xã Long Đức, TP.Trà Vinh 15 ha 300 tỷ đồng FDI, DNTN  
55 Công viên thành phố Phường 1, TP. Trà Vinh 6.070 m2 25 tỷ đồng FDI, DNTN  
56 Đầu tư trường tư thục Việt Anh Phường 5, TP. Trà Vinh 10.000 m2 60 tỷ đồng FDI, DNTN  
57 Xây dựng đường giao thông khu vực hồ điều hòa chống ngập úng TP. Trà Vinh Phường 7, TP. Trà Vinh dài 2.000 m 55 tỷ đồng FDI, DNTN (hình thức sử dụng quỹ đất)  
IV LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ          
1 Trung tâm thương mại khu công
nghiệp Long Đức
Lô TT, Khu công nghiệp Long Đức,
TP.Trà Vinh
Diện tích sử dụng đất 6.000 m2 15 tỷ đồng FDI, DNTN  
2 Dự án khách sạn 4 sao, dịch vụ, du lịch, nhà hàng và tổ chức sự kiện  Phường 7, TP. Trà Vinh 5.700 m2 170 tỷ đồng FDI, DNTN  
3 Dự án xây dựng Khu văn hóa - du lịch Ao Bà Om Phường 8, thành phố Trà Vinh 84 ha 200 tỷ đồng FDI, DNTN  
4 Dự án xây dựng Khu du lịch sinh thái cù lao Tân Qui ẤP Tân Qui I và II, Xã Phú Tân, huyện Cầu Kè 50ha 200 tỷ đồng FDI, DNTN  
5 Dự án xây dựng Khu du lịch sinh thái Cù Lao Long Trị xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 50,28 ha 245 tỷ đồng FDI, DNTN  
6 Dự án xây dựng Khu du lịch sinh thái Cù Lao Long Hòa xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 10 ha 50 tỷ đồng FDI, DNTN  
7 Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn biển Ba Động xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 368 ha 1.340 tỷ đồng FDI, DNTN  
8 Dự án xây dựng Khu du lịch sinh thái hàng dương Mỹ Long Thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang 20 ha 150 tỷ đồng FDI, DNTN  
9 Dự án xây dựng Trung tâm văn hóa - thể thao Tiểu Cần Thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần 5,5 ha 52 tỷ đồng FDI, DNTN  
10 Xây dựng khu dịch vụ, giải trí hồ nước ngọt Định An Khu kinh tế Định An 330 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
11 Xây dựng khu dịch vụ, giải trí hồ nước ngọt Đôn Châu Khu kinh tế Định An 299 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
12 Xây dựng khu dịch vụ, giải trí Dân Thành 1 Khu kinh tế Định An 268 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
13 Đầu tư khu du lịch, kết hợp nghĩ dưỡng Nam Sông Cổ Chiên Xã Long Đức, TP Trà Vinh 5 ha 490 tỷ đồng FDI, DNTN  
14 Trung tâm dịch vụ - nhà hàng - khách sạn (siêu thị Vinatex củ) Phường 3, TP. Trà Vinh Diện tích sử dụng đất 2.200 m2 150 tỷ đồng FDI, DNTN  
15 Đầu tư khu dịch vụ - Bảo hành ô tô Phường 8, TP. Trà Vinh 4,5 ha 300 tỷ đồng FDI, DNTN  
16 Chợ Trung tâm TP. Trà Vinh Phường 3, TP. Trà Vinh Hạng 1, 14.000 m2 180 tỷ đồng FDI, DNTN  
17 Đầu tư xây dựng các chợ trên địa bàn tỉnh Trên địa bàn các phường, xã, huyện, thị xã, thị trấn và thành phố trên địa bàn tỉnh Hạng 1, 2 và 3 Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
 

Khu Kinh tế Định An

KHU KINH TẾ ĐỊNH AN

Sơ đồ quy hoạch KKT Định An đến năm 2030

Khu kinh tế Định An nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Trà Vinh, giáp biển và sông Hậu, thuộc địa phận của hai huyện Trà Cú và Duyên Hải. Là khu kinh tế ven biển tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, gồm công nghiệp - thương mại - dịch vụ - du lịch - đô thị và nông - lâm - ngư nghiệp. Diện tích tự nhiên 39.020 ha, thực hiện giai đoạn 1 đến năm 2020 là 15.403,7 ha.

Khu kinh tế Định An được định hướng phát triển thành vùng kinh tế động lực, ưu tiên phát triển các ngành như sản xuất điện năng, hóa dầu, đóng tàu cùng với các ngành công nghiệp phụ trợ khác; phát triển dịch vụ, du lịch với các sản phẩm độc đáo gắn với kinh tế cảng, khu phi thuế quan, các khu dân cư đô thị và nông thôn mới.

Vị trí mặt giáp biển 42km, có cảng nước sâu Đồng bằng sông Cửu Long và luồng tàu qua kênh đào Trà Vinh là lợi thế lớn khai thác các tiềm năng về giao thông vận tải, vận chuyển hàng hóa, thương mại dịch vụ, du lịch và các giao lưu văn hóa - xã hội của tất cả các vùng miền trong nước và quốc tế.

Khu kinh tế Định An nằm trên đầu mối giao thông liên vùng như Quốc lộ 53, Quốc lộ 54, Quốc lộ 60, tuyến đường bộ ven biển..., cách thành phố Cần Thơ 110 km, thành phố Bến Tre 80 km, thành phố Hồ Chí Minh 160 km về hướng Đông Bắc theo Quốc lộ 60 và Quốc lộ 1A, cách thành phố Sóc Trăng 45 km, thành phố Cà Mau 160km về hướng Tây Nam theo Quốc lộ 60 và Quốc lộ 1A.

Giao thương của Khu kinh tế Định An với các vùng trong tỉnh Trà Vinh cũng khá thuận lợi, cách thành phố Trà Vinh khoảng 60 km theo Quốc lộ 53, cách hệ thống đô thị và các tiểu vùng kinh tế trong Tỉnh khoảng 30 – 50 km, qua các tuyến Quốc lộ 53, 54, 60, các tuyến Tỉnh lộ 913, 914 và các tuyến đường thủy như sông Long Toàn, kênh 3/2...

Với các dự án trọng điểm về giao thông, hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của quốc gia như: Kênh đào Trà Vinh là cửa ngỏ giao thương hàng hải Quốc tế và đầu mối giao thông quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Duyên hải Nam bộ, Trung tâm Điện lực Duyên Hải với công suất 4.400 MW là nguồn cấp điện ổn định cho sản xuất công nghiệp,... đây chính là lợi thế để các nhà đầu tư xem xét đầu tư vào Khu kinh tế Định An.

Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Ngoài những ưu đãi cao nhất theo qui định của pháp luật Việt Nam về đất đai, thuế,... tỉnh còn thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ nhà đầu tư như đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu; hỗ trợ đào tạo lao động... Đặc biệt các thủ tục đầu tư tại Khu kinh tế Định An được thực hiện theo cơ chế "Một cửa, một cửa liên thông" và Ban Quản lý Khu kinh tế là cơ quan đầu mối để giải quyết.

Với những ưu thế trên, Khu kinh tế Định An đã, đang và sẽ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Tình hình thu hút đầu tư và triển khai dự án trong KKT Định An:

Khu kinh tế Định An với quy mô giai đoạn 1 là 15.403,7 ha, diện tích có thể cho thuê là 10.516 ha, chiếm 69,91%  với tổng cộng 22 dự án mời gọi đầu tư. Tính đến nay đã thu hút được 16 dự án với tổng vốn đầu tư là 228.776 tỷ đồng, diện tích 7.383 ha chiếm 70,21%, cụ thể như sau:

- 02 dự án đang triển khai từ nguồn vốn Trung ương là: Trung tâm Điện lực Duyên Hải với vốn đầu tư dự kiến 88.000 tỷ đồng, diện tích 650 ha và dự án Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu vốn đầu tư dự kiến 3.149 tỷ đồng, diện tích 350 ha là những dự án ưu tiên đầu tư và mang tính động lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và của tỉnh Trà Vinh nói riêng. Tiến độ đạt khoảng 30%.

- 05 dự án từ nguồn vốn của doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư gồm: Dự án xây dựng Cảng Trà Cú – Trà Vinh với vốn đầu tư đăng ký 917,59 tỷ đồng, diện tích 35 ha; Dự án Hạ tầng khu dân cư và dịch vụ thủy sản với vốn đầu tư đăng ký 197,51 tỷ đồng, diện tích 71 ha (02 dự án này đang triển khai đạt 50% tiến độ); Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Ngũ Lạc với vốn đầu tư đăng ký 14.592 tỷ đồng, diện tích 936 ha; Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thị xã Duyên Hải với vốn đầu tư đăng ký 4.733 tỷ đồng, diện tích 300 ha; Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư Dân Thành 2 với vốn đầu tư đăng ký 5.387 tỷ đồng, diện tích 339 ha (đang lập quy hoạch chi tiết sẽ tiến hành triển khai xây dựng vào quý II/2012).

- 09 dự án đã được chấp thuận chủ trương và ký ghi nhớ đầu tư gồm: Dự án KCN Lọc hóa dầu, đã trình UBND tỉnh xin chủ trương Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy hoạch; dự án khu phi thuế quan đã trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; dự án khu cảng và dịch vụ cảng Long Toàn; dự án KCN Đôn Xuân; dự án KCN Định An; dự án Khu kho ngoại quan; dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát lên men và nước đóng chai; dự án Kho hàng xăng dầu và trạm xăng dầu; dự án cơ sở đào tạo hàng hải; tất cả các dự án này đang lập các thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong thời gian sớm nhất.

Lĩnh vực Công nghiệp

TT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN QUY MÔ DỰ ÁN VỐN ĐẦU TƯ
DỰ KIẾN
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ DỰ KIẾN GHI CHÚ
1 Dự án xây dựng nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Huyện Cầu Kè, các Khu Công nghiệp , Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tôm sú và tôm thẻ 5.000-8.000 tấn/năm; cá tra 10.000 tấn/năm; cá lóc 5.000 tấn/năm; nghêu 500 tấn/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
2 Dự án xây dựng nhà máy chế biến rau màu thực phẩm Huyện Cầu Kè, các Khu Công nghiệp , Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh 30.000-40.000 tấn/năm 100 tỷ đồng FDI, DNTN  
3 Dự án xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm từ đậu phộng Huyện Cầu Ngang 3.000-5.000 tấn/năm 100 tỷ đồng FDI, DNTN  
4 Dự án xây dựng nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm Huyện Châu Thành Heo 8.000-10.000 tấn/năm; bò 5.000-7.000 tấn/năm; gia cầm 2.000-3.000 tấn/năm 250 tỷ đồng FDI, DNTN  
5 Dự án xây dựng nhà máy chế biến trái cây Huyện Cầu Kè, Càng Long, Khu công nghiệp Cầu Quan 30.000-40.000 tấn/năm 170 tỷ đồng FDI, DNTN  
6 Dự án Nâng cao, mở rộng nhà máy chế biến cá, tôm, chả cá Huyện Cầu Kè, các Khu Công nghiệp , Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh 10.000 tấn/năm 200 tỷ đồng FDI, DNTN  
7 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến tôm Các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh 10.000 tấn/năm 200 tỷ đồng FDI, DNTN  
8 Xây dựng nhà máy chế biến thịt gia súc (bò, heo) Các cụm, Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh 10.000 - 20.000 tấn/năm 150 - 200 tỷ đồng FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
9 Xây dựng nhà máy bảo quản (kho chứa, cấp đông), chế biến thủy, hải sản Các cụm, Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh 10.000 tấn/năm 150 tỷ FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
10 Xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm từ cây dừa (cơm dừa, vỏ trái dừa, gáo dừa...) Huyện Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành; cụm công nghiệp 100.000 tấn /năm 100 tỷ đồng FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
11 Xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc Các huyện trên địa bàn tỉnh; cụm, khu công nghiệp 20.000 - 30.000 tấn/năm 50-80 tỷ đồng FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
12 Xây dựng nhà máy chế biến thức ăn thủy sản Các huyện trên địa bàn tỉnh; cụm, khu công nghiệp 20.000 - 30.000 tấn/năm 50 - 80 tỷ đồng FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
13 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn tỉnh Trà Vinh ấp Sâm Bua, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành 150 - 200 tấn/24 giờ Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
14 Đầu tư lò đốt và các công trình phụ trợ khác để thu gom và xử lý rác thải phát sinh trên địa bàn cụm xã Cụm xã Dân Thành và Đông Hải, huyện Duyên Hải; Xã An Trường, huyện Càng Long; Xã Châu Điền, huyện Cầu Kè; Xã Hòa Minh và Long Hòa, huyện Châu Thành Công suất 300 kg/giờ 22,5 tỷ đồng (4,5 tỷ đồng/01 dự án FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
15 Dự án xây dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu 5000T Huyện Duyên Hải 70.000 tấn/năm 2.180 tỷ đồng FDI, DNTN  
16 Dự án xây dựng nhà máy lắp máy vi tính và thiết bị công nghệ thông tin Khu công nghiệp Long Đức 1 - 2 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
17 Dự án đầu tư nhà máy chế tạo thiết bị điện Khu công nghiệp Long Đức 1 - 2 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
18 Đầu tư nhà máy chế tạo, lấp ráp thiết bị điện Khu kinh tế Định An 10.000 tấn/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
19 Đầu tư nhà máy lấp ráp và chế tạo hàng điện tử Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 10.000 sản phẩm/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
20 Dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch ngói không nung Huyện Càng Long, Châu Thành 25 triệu viên/năm 30 tỷ đồng FDI, DNTN  
21 Dựu án xây dựng nhà máy sản xuất hóa dược Thành phố Trà Vinh 10.000 tấn/năm 170 tỷ đồng FDI, DNTN  
22 Dựu án xây dựng nhà máy chế biến bánh kẹo Thành phố Trà Vinh 7.000 tấn/năm 80 tỷ đồng FDI, DNTN  
23 Dự án xây dựng nhà máy sản xuất nhựa tấm, ống Huyện Duyên Hải, Trà Vinh Nhà đầu tư đề xuất Theo quy mô dự án FDI, DNTN  
24 Dự án xây dựng nhà máy sản xuất bao bì từ nhựa Huyện Duyên Hải, Trà Vinh Nhà đầu tư đề xuất Theo quy mô dự án FDI, DNTN  
25 Dự án xây dựng nhà máy thép kết cấu kim loại Huyện Duyên Hải, Trà Vinh 13.000 tấn/năm 350 tỷ đồng FDI, DNTN  
26 Dự án xây dựng nhà máy cán thép, cán nhôm hình Huyện Duyên Hải, Trà Vinh 300.000 tấn/năm 550 tỷ đồng FDI, DNTN  
27 Dựu án xây dựng nhà may sản xuất gạch ngói Tuynel Huyện Càng Long, Trà Vinh 130 triệu viên/năm 30 tỷ đồng FDI, DNTN  
28 Dự án xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông ly tâm đúc sẵn Khu công nghiệp địa bàn tỉnh 9.000 m3/năm 30 tỷ đồng FDI, DNTN  
29 Dự án xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa và composite Khu công nghiệp Long Đức 1 - 2 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
30 Dự án đầu tư xưởng sửa và lắp máy vi tính, thiết bị công nghệ thông tin Khu công nghiệp Long Đức 1 - 2 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
31 Đầu tư nhà máy sản xuất ván ép ôkal Khu công nghiệp Long Đức 1 - 2 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
32 Đầu tư nhà máy sản xuất phụ tùng, cơ phận Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 10.000 sản phẩm/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
33 Đầu tư nhà máy sản xuất bạc đạn các loại Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 300.000 sản phẩm/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
34 Đầu tư nhà máy gia công cơ khí phục vụ ngành chế biến Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 1.000 tấn/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
35 Đầu tư nhà máy sản xuất bao bì nhựa các loại Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 6.000 tấn/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
36 Đầu tư nhà máy sản xuất phụ liệu may các loại Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 100 triệu cái/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
37 Đầu tư nhà máy sản xuất dây kéo các loại Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 10 triệu cái/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
38 Đầu tư nhà máy sản xuất nhãn mác các loại Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 20 triệu cái/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
39 Đầu tư nhà máy sản xuất đế, gót giày các loại Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 10 triệu cái/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
40 Dự án đầu tư xây dựng Công ty may mặc xuất khẩu Xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành 1 ha, sử dụng 500 lao động, sản xuất 2.000.000 sản phẩm/năm 15 tỷ đồng FDI, DNTN  
42 Dự án xây dựng Công ty sản xuất áo đi mưa Hảo Thành Xã Lương hòa A, huyện Châu Thành 4 ha, sử dụng 600 -1.000 lao động, sản xuất 2.000.000 sản phẩm/năm 25 tỷ đồng FDI, DNTN  
43 Đầu tư xây dựng chi nhành Công ty giày da Xã Song Lộc, huyện Châu Thành 10 ha, sử dụng 2.000 đến 4.000 lao động, sản xuất 10.000.000 sản phẩm/năm 50 tỷ đồng FDI, DNTN  
44 Đầu tư nhà máy điện gió Các xã Trường Long Hòa, Dân Thành, Hiệp Thạnh, Đông Hải, huyện Duyên Hải 222 MW Theo dự án đầu tư FDI, DNTN  
45 Đầu tư trạm chiếc nạp LPG (04 trạm) Tại các huyện Cầu Kè; Trà Cú; Cầu Ngang; Duyên Hải, Trà Vinh Diện tích tối thiểu 4.000 m2, diện tích kho chứa tối thiểu 1.000 m2, sức chứa 6.000 - 8.000 chai Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
46 Đầu tư kho xăng dầu Khu kinh tế Định An Khu kinh tế Định An, huyện Trà Cú 5,5 triệu tấn Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: