• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài viết

Giới thiệu

DỰ ÁN

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

TỈNH TRÀ VINH

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT PROJECT

IN TRA VINH PROVINCE (SME TRA VINH)

 

 

Ban Quản lý Dự án SME Trà Vinh

Lầu 2 - Sở Kế hoạch và Đầu tư Trà Vinh

Số 19 A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa,

phường 2, thành phố Trà Vinh,

tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (0294) 6251 585

Fax : 0294 6 251 505

http://www.smetravinh.vn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

SME Tra Vinh project management unit

Second floor–Department of Planning and Invesment in Tra Vinh

No 19 A, Nam Ky Khoi Nghia street,

Ward 2, Tra Vinh City,

Tra Vinh Provice

Điện thoại: (0294) 6251 585

Fax : 0294 6 251 505

http://www.smetravinh.vn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin Dự án                      

Tên Dự án                     : Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)tỉnh Trà Vinh, gọi tắt là Dự án SME Trà Vinh

Nhà tài trợ                    : Chính phủ Canada, đại diện Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada (DFATD).

Cơ quan chủ quản       : Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Chủ dự án                     : Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh.

Đơn vị thực hiện           : BQL Dự án SME Trà Vinh

Thời gian dự án            : 06 năm (2014-2020)

Vùng Dự án                  :tại một số xã, phường, thị trấn của các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Trà Vinh.

Tổng vốn Dự án            : 12,1 triệu đôla Canada (CAD)

Các Hợp phần chính    : Hợp phần 1:Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa

                                                   Hợp phần 2: Xây dựng các kết cấu hạ tần hỗ trợ phát  triển DNNVV

                                                   Hợp phần 3: Nâng cao năng lực  trong quản trị công để hỗ trợ phát triển DNNVV

 
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: