• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bổ sung đợt 3: 05 dự án vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016 -2020

Thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016 -2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở ban ngành, địa phương rà soát bổ sung các dự án kêu gọi đầu tư phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 về việc bổ sung 05 dự án vào Danh mục các dự án kèm theo Chương trình Xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.
05 dự án được bổ sung đợt 3 vào danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016 -2020 gồm:

TT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN QUY MÔ DỰ ÁN VỐN ĐẦU TƯ
DỰ KIẾN
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ DỰ KIẾN GHI CHÚ
  LĨNH VỰC KẾT CẤU HẠ TẦNG - ĐÔ THỊ    
1 Dự án Khu dân cư mới Nam Quốc lộ 53 xã Nguyệt Hóa - xã Lương Hòa, huyện Châu Thành 47,02 ha Do nhà đầu tư đề xuất FDI, DNTN UBND huyện Châu Thành đề xuất dự án
2 Dự án Khu dân cư mới Ba Se A Ấp Ba Se A, Xã Lương Hòa, huyện Châu Thành 49,35 ha Do nhà đầu tư đề xuất FDI,DNTN UBND huyện Châu Thành đề xuất dự án
3 Dự án Khu dân cư mới Tây Ao Bà Om xã Lương Hòa, huyện Châu Thành 49,04 ha Do nhà đầu tư đề xuất FDI,DNTN UBND huyện Châu Thành đề xuất dự án
4 Dự án du lịch nghĩ dưỡng Lương Hòa xã Lương Hòa, huyện Châu Thành 17,5 ha Do nhà đầu tư đề xuất FDI,DNTN UBND huyện Châu Thành đề xuất dự án
5 Dự án Khu công viên cây xanh, thể dục, thể thao ngoài trời Lương Hòa xã Lương Hòa, huyện Châu Thành 68,46 ha Do nhà đầu tư đề xuất FDI, DNTN UBND huyện Châu Thành đề xuất dự án
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: