• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chương trình thí điểm đánh giá đóng góp môi trường (Environment Progress Credit - EPC)

     chuongtrinhdanhgiaCục Phát triển doanh nghiệp– Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai Chương trình thí điểm đánh giá đóng góp môi trường (Environment Progress Credit - EPC), nhằm khuyến khích thúc đẩy các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

       Hoạt động của Chương trình: Chương trình sẽ đo lường sự đóng góp vào môi trường của doanh nghiệp dựa trên thông tin mà doanh nghiệp cung cấp khi tham gia. Sau khi đánh giá, Chương trình sẽ có phần thưởng, hỗ trợ phù họp cho các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ đóng góp nhiều vào bảo vệ môi trường.

       Doanh nghiệp đăng ký tham gia tại website: http://epc.business.gov.vn trước ngày 15/8/2019.

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: