• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

luat08

Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV

(Ảnh nguồn: www.moha.gov.vn/tin-noi-bat/sang-nay-khai-mac-ky-hop-thu-tu-quoc-hoi-khoa-xiv-36410.html)

Luật Hỗ trợ DNNVV gồm 4 Chương, 35 Điều. Theo đó, DNNVV được xác định theo tiêu chí:

- DNNVV gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng 1 trong 2 tiêu chí: Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ. 

Nội dung hỗ trợ DNNVV gồm 13 nội dung (từ Điều 8 đến Điều 20), gồm:

1. Hỗ trợ chung: Hỗ trợ tiếp cận tín dụng; Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV; Hỗ trợ thuế, kế toán; Hỗ trợ mặt bằng sản xuất (không áp dụng đối với DNNVV có vốn đầu tư nước ngoài, có vốn nhà nước); Hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; Hỗ trợ mở rộng thị trường; Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý.

2. Hỗ trợ DNNVV: Chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

3. Quỹ phát triển DNNVV: Do Thủ tướng Chính phủ thành lập, là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Cho vay, tài trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Để thực hiện các nội dung hỗ trợ, Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và địa phương tùy theo ngân sách địa phương mà cụ thể hóa để thực hiện Luật này. Đồng thời, Luật cũng quy định về việc sửa đổi một số điều luật liên quan như sửa đổi một số điều của Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu… Luật Hỗ trợ DNNVV sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: