• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trà Vinh: Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Ngũ Lạc và Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc

Về việc góp ý hai Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp (KCN) Ngũ Lạc và Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc, tỉnh Trà Vinh. Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 3055 /BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Trà Vinh.

ngulac

Ảnh minh họa

Theo đó, về cơ sở pháp lý, hồ sơ quy hoạch và trình tự lập Đồ án: Nội dung Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 05/9/2011 đã định hướng, xác định việc hình thành KCN Ngũ Lạc (quy mô khoảng 936ha) và Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc (quy mô khoảng 305 ha). Việc UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo tổ chức lập các Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Ngũ Lạc và Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc là phù hợp và cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hồ sơ các đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Ngũ Lạc và Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc bao gồm thuyết minh tổng hợp, hệ thống các bản vẽ và các văn bản khác liên quan, tuân thủ theo Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

Trong quá trình lập, thẩm định quy hoạch, các đồ án đã thực hiện việc lấy ý kiến của các tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư có liên quan theo quy định tại Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Đồ án đã được Sở Xây dựng thẩm định, có báo cáo kết quả thẩm định bằng văn bản và đóng dấu xác nhận hồ sơ thẩm định trước khi UBND tỉnh Trà Vinh gửi xin ý kiến Bộ Xây dựng.

Về nội dung các đồ án cần bổ sung, làm rõ: Đối với Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Ngũ Lạc: Bổ sung nội dung đánh giá hiện trạng về tình hình ngập (thời gian, mức độ ngập…) đối với khu vực lập quy hoạch, đặc biệt các khu vực dọc theo các sông, kênh hiện hữu đã có tình trạng ngập do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Phân tích cụ thể hơn về hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt tại khu vực trong bối cảnh hiện tượng triều cường có biên độ cao; đặc biệt, cần xác định những tác động, đề xuất biện pháp xử lý nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến việc tiêu thoát úng tại khu vực dân cư lân cận khi đồ án xác định chiều cao san lấp tối đa 2,25m so với cao độ hiện trạng tại KCN Ngũ Lạc.

Bổ sung luận cứ để xác định đúng tính chất, chức năng của KCN Ngũ Lạc; đề xuất cụ thể các loại hình sản xuất công nghiệp, làm cơ sở tính toán, xác định quy mô hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo các yêu cầu về quản lý triển khai thực hiện ở những bước tiếp theo.

Cần phân tích, xác định rõ hơn về nguồn nước khai thác cung cấp cho hoạt động của KCN Ngũ Lạc; mốc thời gian của giai đoạn đầu sử dụng nguồn nước ngầm; bổ sung nội dung đánh giá khả năng đáp ứng của nguồn nước ngầm như được đề xuất trong đồ án.

Lưu ý khi triển khai các bước tiếp theo, cần tính toán, lựa chọn các chỉ tiêu quy hoạch đối với từng lô đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCXDVN 01:2008) về quy hoạch xây dựng.

Đối với Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc: Bổ sung nội dung đánh giá hiện trạng về tình hình ngập (thời gian, mức độ ngập…) đối với khu vực lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc, đặc biệt các khu vực dọc theo các sông, kênh hiện hữu đã có tình trạng ngập do hiện tượng triều cường biên độ cao và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Phân tích rõ hơn về hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt trong điều kiện khu vực lập quy hoạch liền kề với kênh Trà Vinh và hiện tượng triều cường có biên độ cao; đặc biệt, cần đề xuất phương án lựa chọn chiều cao san lấp theo từng khu vực cụ thể tùy theo cao độ hiện trạng (thay đổi rất lớn từ -3,88m đến +3,05m) nhằm đảm bảo cao độ thiết kế phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đã được phê duyệt, đáp ứng được các yêu cầu khai thác vận hành trong tương lai của khu dịch vụ công nghiệp và hạn chế ảnh hưởng đến việc tiêu thoát úng tại các khu vực lân cận.

Khi triển khai các bước tiếp theo, cần phải tính toán, lựa chọn các chỉ tiêu đối với từng lô đất dự án phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCXDVN 01:2008) về quy hoạch xây dựng.

Một số ý kiến khác: Cần thuyết minh rõ về kết nối giữa KCN Ngũ Lạc, Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc với các khu vực hiện hữu huyện Duyên Hải và các khu vực chức năng khác của Khu kinh tế Định An, đảm bảo việc đầu tư xây dựng và phát triển tại Khu kinh tế Định An gắn với sự phát triển đồng bộ của huyện Duyên Hải và toàn tỉnh Trà Vinh.

Phân tích, đánh giá cụ thể mức độ của nguồn phát thải ô nhiễm từ các hoạt động sản xuất, dịch vụ trong khu vực quy hoạch đến các khu chức năng lân cận, đặc biệt tại khu vực dân cư hiện hữu phía Bắc và kênh Trà Vinh là tuyến giao thông thủy tiếp cận từ phía Đông vào vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đề nghị rà soát các bản đồ hiện trạng, đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và bổ sung cao độ nền (Bản đồ địa hình), trên cơ sở đó phân tích đánh giá về quỹ đất xây dựng của khu vực lập quy hoạch.

Sau khi phê duyệt các Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Ngũ Lạc và Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc thuộc Khu kinh tế Định An, đề nghị UBND tỉnh Trà Vinh gửi quyết định phê duyệt đồ án và đĩa CD sao lưu toàn bộ hồ sơ đã duyệt về Bộ Xây dựng để lưu giữ theo quy định tại Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Đoan Trang – baoxaydung.com.vn

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: