• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

TT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN QUY MÔ DỰ ÁN VỐN ĐẦU TƯ
DỰ KIẾN
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ DỰ KIẾN GHI CHÚ
1 Dự án xây dựng nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Huyện Cầu Kè, các Khu Công nghiệp , Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tôm sú và tôm thẻ 5.000-8.000 tấn/năm; cá tra 10.000 tấn/năm; cá lóc 5.000 tấn/năm; nghêu 500 tấn/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
2 Dự án xây dựng nhà máy chế biến rau màu thực phẩm Huyện Cầu Kè, các Khu Công nghiệp , Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh 30.000-40.000 tấn/năm 100 tỷ đồng FDI, DNTN  
3 Dự án xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm từ đậu phộng Huyện Cầu Ngang 3.000-5.000 tấn/năm 100 tỷ đồng FDI, DNTN  
4 Dự án xây dựng nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm Huyện Châu Thành Heo 8.000-10.000 tấn/năm; bò 5.000-7.000 tấn/năm; gia cầm 2.000-3.000 tấn/năm 250 tỷ đồng FDI, DNTN  
5 Dự án xây dựng nhà máy chế biến trái cây Huyện Cầu Kè, Càng Long, Khu công nghiệp Cầu Quan 30.000-40.000 tấn/năm 170 tỷ đồng FDI, DNTN  
6 Dự án Nâng cao, mở rộng nhà máy chế biến cá, tôm, chả cá Huyện Cầu Kè, các Khu Công nghiệp , Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh 10.000 tấn/năm 200 tỷ đồng FDI, DNTN  
7 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến tôm Các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh 10.000 tấn/năm 200 tỷ đồng FDI, DNTN  
8 Xây dựng nhà máy chế biến thịt gia súc (bò, heo) Các cụm, Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh 10.000 - 20.000 tấn/năm 150 - 200 tỷ đồng FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
9 Xây dựng nhà máy bảo quản (kho chứa, cấp đông), chế biến thủy, hải sản Các cụm, Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh 10.000 tấn/năm 150 tỷ FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
10 Xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm từ cây dừa (cơm dừa, vỏ trái dừa, gáo dừa...) Huyện Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành; cụm công nghiệp 100.000 tấn /năm 100 tỷ đồng FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
11 Xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc Các huyện trên địa bàn tỉnh; cụm, khu công nghiệp 20.000 - 30.000 tấn/năm 50-80 tỷ đồng FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
12 Xây dựng nhà máy chế biến thức ăn thủy sản Các huyện trên địa bàn tỉnh; cụm, khu công nghiệp 20.000 - 30.000 tấn/năm 50 - 80 tỷ đồng FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
13 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn tỉnh Trà Vinh ấp Sâm Bua, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành 150 - 200 tấn/24 giờ Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
14 Đầu tư lò đốt và các công trình phụ trợ khác để thu gom và xử lý rác thải phát sinh trên địa bàn cụm xã Cụm xã Dân Thành và Đông Hải, huyện Duyên Hải; Xã An Trường, huyện Càng Long; Xã Châu Điền, huyện Cầu Kè; Xã Hòa Minh và Long Hòa, huyện Châu Thành Công suất 300 kg/giờ 22,5 tỷ đồng (4,5 tỷ đồng/01 dự án FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
15 Dự án xây dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu 5000T Huyện Duyên Hải 70.000 tấn/năm 2.180 tỷ đồng FDI, DNTN  
16 Dự án xây dựng nhà máy lắp máy vi tính và thiết bị công nghệ thông tin Khu công nghiệp Long Đức 1 - 2 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
17 Dự án đầu tư nhà máy chế tạo thiết bị điện Khu công nghiệp Long Đức 1 - 2 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
18 Đầu tư nhà máy chế tạo, lấp ráp thiết bị điện Khu kinh tế Định An 10.000 tấn/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
19 Đầu tư nhà máy lấp ráp và chế tạo hàng điện tử Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 10.000 sản phẩm/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
20 Dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch ngói không nung Huyện Càng Long, Châu Thành 25 triệu viên/năm 30 tỷ đồng FDI, DNTN  
21 Dựu án xây dựng nhà máy sản xuất hóa dược Thành phố Trà Vinh 10.000 tấn/năm 170 tỷ đồng FDI, DNTN  
22 Dựu án xây dựng nhà máy chế biến bánh kẹo Thành phố Trà Vinh 7.000 tấn/năm 80 tỷ đồng FDI, DNTN  
23 Dự án xây dựng nhà máy sản xuất nhựa tấm, ống Huyện Duyên Hải, Trà Vinh Nhà đầu tư đề xuất Theo quy mô dự án FDI, DNTN  
24 Dự án xây dựng nhà máy sản xuất bao bì từ nhựa Huyện Duyên Hải, Trà Vinh Nhà đầu tư đề xuất Theo quy mô dự án FDI, DNTN  
25 Dự án xây dựng nhà máy thép kết cấu kim loại Huyện Duyên Hải, Trà Vinh 13.000 tấn/năm 350 tỷ đồng FDI, DNTN  
26 Dự án xây dựng nhà máy cán thép, cán nhôm hình Huyện Duyên Hải, Trà Vinh 300.000 tấn/năm 550 tỷ đồng FDI, DNTN  
27 Dựu án xây dựng nhà may sản xuất gạch ngói Tuynel Huyện Càng Long, Trà Vinh 130 triệu viên/năm 30 tỷ đồng FDI, DNTN  
28 Dự án xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông ly tâm đúc sẵn Khu công nghiệp địa bàn tỉnh 9.000 m3/năm 30 tỷ đồng FDI, DNTN  
29 Dự án xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa và composite Khu công nghiệp Long Đức 1 - 2 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
30 Dự án đầu tư xưởng sửa và lắp máy vi tính, thiết bị công nghệ thông tin Khu công nghiệp Long Đức 1 - 2 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
31 Đầu tư nhà máy sản xuất ván ép ôkal Khu công nghiệp Long Đức 1 - 2 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
32 Đầu tư nhà máy sản xuất phụ tùng, cơ phận Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 10.000 sản phẩm/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
33 Đầu tư nhà máy sản xuất bạc đạn các loại Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 300.000 sản phẩm/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
34 Đầu tư nhà máy gia công cơ khí phục vụ ngành chế biến Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 1.000 tấn/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
35 Đầu tư nhà máy sản xuất bao bì nhựa các loại Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 6.000 tấn/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
36 Đầu tư nhà máy sản xuất phụ liệu may các loại Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 100 triệu cái/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
37 Đầu tư nhà máy sản xuất dây kéo các loại Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 10 triệu cái/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
38 Đầu tư nhà máy sản xuất nhãn mác các loại Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 20 triệu cái/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
39 Đầu tư nhà máy sản xuất đế, gót giày các loại Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 10 triệu cái/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
40 Dự án đầu tư xây dựng Công ty may mặc xuất khẩu Xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành 1 ha, sử dụng 500 lao động, sản xuất 2.000.000 sản phẩm/năm 15 tỷ đồng FDI, DNTN  
42 Dự án xây dựng Công ty sản xuất áo đi mưa Hảo Thành Xã Lương hòa A, huyện Châu Thành 4 ha, sử dụng 600 -1.000 lao động, sản xuất 2.000.000 sản phẩm/năm 25 tỷ đồng FDI, DNTN  
43 Đầu tư xây dựng chi nhành Công ty giày da Xã Song Lộc, huyện Châu Thành 10 ha, sử dụng 2.000 đến 4.000 lao động, sản xuất 10.000.000 sản phẩm/năm 50 tỷ đồng FDI, DNTN  
44 Đầu tư nhà máy điện gió Các xã Trường Long Hòa, Dân Thành, Hiệp Thạnh, Đông Hải, huyện Duyên Hải 222 MW Theo dự án đầu tư FDI, DNTN  
45 Đầu tư trạm chiếc nạp LPG (04 trạm) Tại các huyện Cầu Kè; Trà Cú; Cầu Ngang; Duyên Hải, Trà Vinh Diện tích tối thiểu 4.000 m2, diện tích kho chứa tối thiểu 1.000 m2, sức chứa 6.000 - 8.000 chai Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
46 Đầu tư kho xăng dầu Khu kinh tế Định An Khu kinh tế Định An, huyện Trà Cú 5,5 triệu tấn Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: