LĨNH VỰC KẾT CẤU HẠ TẦNG - ĐÔ THỊ

TT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN QUY MÔ DỰ ÁN VỐN ĐẦU TƯ
DỰ KIẾN
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ DỰ KIẾN GHI CHÚ
1 Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Sa Bình Xã Long Đức, TP. Trà Vinh 50 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
2 Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Càng Long Xã An Trường, huyện Càng
Long
23 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
3 Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm
công nghiệp Tân Bình
Xã Tân Bình, huyện Càng Long 25 ha   FDI, DNTN  
4 Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Bà Trầm Xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành 50 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
5 Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Châu Thành Xã Lương Hòa, huyện Châu Thành 50 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
6 Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Phú Cần Xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần 50 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
7 Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hòa Xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần 40 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
8 Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Vàm Bến Cát Xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè 50 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
9 Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp An Phú Tân Xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè 20 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
10 Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Lưu Nghiệp Anh Xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú 40 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
11 Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Mỹ Long Bắc Xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang 40 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
12 Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Long Sơn Xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang 40 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
13 Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây Xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang 40 ha Theo đề xuất của nhà đầu tư FDI, DNTN  
14 Dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cầu Quan Thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần và xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè 130 ha (giai đoạn 1) 850 tỷ đồng FDI, DNTN  
15 Dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cổ Chiên Xã Đại Phước, huyện Càng Long  200 ha 1.200 tỷ đồng FDI, DNTN  
16 Dự án đấu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Định An Khu kinh tế Định An 591 ha 3.550 tỷ đồng FDI, DNTN  
17 Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Ngũ Lạc Khu kinh tế Định An 936 ha 5.600 tỷ đồng FDI, DNTN  
18 Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đôn Xuân Khu kinh tế Định An 934 ha 5.600 tỷ đồng FDI, DNTN  
19 Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lac Khu kinh tế Định An 305 ha 1.830 tỷ đồng FDI, DNTN  
20 Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp lọc hóa dầu Khu kinh tế Định An 2.166 ha 105 tỷ đồng FDI, DNTN  
21 Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu kho ngoại quan (logistic) Khu kinh tế Định An 101 ha 600 tỷ đồng FDI, DNTN  
22 Dự án xây dựng hạ tầng khu phi thuế quan Khu kinh tế Định An 501 ha 3.000 tỷ đồng FDI, DNTN  
23 Dự án xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Khu kinh tế Định An 500 ha mặt biển (5 -10 vạn DWT ) 20.000 tỷ đồng FDI, DNTN  
24 Dự án xây dựng khu cảng và dịch vụ cảng Long Toàn Khu kinh tế Định An 260 ha 1.560 tỷ đồng FDI, DNTN  
25 Dự án xây dựng khu cảng tổng hợp Định An Khu kinh tế Định An 100 ha 5.000 tỷ đồng FDI, DNTN  
26 Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long toàn Khu kinh tế Định An 700 ha 4.500 tỷ đồng FDI, DNTN  
27 Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông tuyến tránh quốc lộ 54 khu vực thị trấn Châu Thành Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành dài 5 km, rộng 8m 250 tỷ đồng FDI, DNTN
(Hình thứcsử dụng quỹ đất)
 
28 Dự án xây dựng đường giao thông Tuyến ngã ba Đài nước (tuyến N) thành phố Trà Vinh Phường 1, TP. Trà Vinh 0,9 km 78 tỷ đồng FDI, DNTN (hình thức sử dụng quỹ đất)  
29 Dự án xây dựng đường giao thông tuyến Ngô Quyền nối dài Phường 1 và 4, TP. Trà Vinh 2,1 km 102 tỷ đồng FDI, DNTN (hình thức sử dụng quỹ đất)  
30 Dự án xây dựng đường giao thông tuyến số 2 thành phố Trà Vinh Phường 8 và 9, TP. Trà Vinh 3,4 km 295 tỷ đồng FDI, DNTN (hình thức sử dụng quỹ đất)  
31 Đầu tư xây dựng đường vào nghĩa trang nhân dân Phường 9, TP. Trà Vinh 3,94 km lộ giới 6 m 80 tỷ đồng FDI, DNTN (hình thức sử dụng quỹ đất)  
32 Đầu tư xây dựng tuyến đường số 3 (đường N13) Phường 7, TP. Trà Vinh Dài 2,38 km rộng 26 m 230 tỷ đồng FDI, DNTN (hình thức sử dụng quỹ đất)  
33 Đầu tư xây dựng tuyến N15 (Khu hành chính tập trung) Phường 7, TP. Trà Vinh 4,213 km lộ giới 30 m 495 tỷ đồng FDI, DNTN (hình thức sử dụng quỹ đất)  
34 Đầu tư xây dựng đường trục B Phường 6 và 7, TP. Trà Vinh Dài 650 m rộng 16 m 35 tỷ đồng FDI, DNTN  
35 Đầu tư nghĩa trang nhân dân thành phố Trà Vinh Phường 9, TP. Trà Vinh 45,3 ha 250 tỷ đồng FDI, DNTN  
36 Đầu tư nhà tang lễ (02 nhà) Phường 6 và 9, TP. Trà Vinh 4.000 m2 65 tỷ đồng FDI, DNTN  
37 Dự án xây dựng hạ hệ thống thủy lợi khu C Láng Thé phía Tây Quốc lộ 53, xã Lương Hòa Xã Lương Hòa, huyện Châu Thành   30 tỷ đồng Vốn đầu tư trong nước  
38 Dự án thay thế hệ thống điện chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn LED Nội ô TP. Trà Vinh Thay thế hệ thống đèn cũ sang đền LED tiết kiện điện 45 tỷ đồng FDI, DNTN (Ngân sách trả dần trong 05-07 năm)  
39 03 Trường tư thục Nội ô thành phố Trà Vinh 12.000 m2 60 tỷ đồng FDI, DNTN  
40 02 Trường mầm non chất lượng cao TP. Trà Vinh 10.000 m2 80 tỷ đồng FDI, DNTN (hình thức sử dụng quỹ đất)  
41 Trường đa cấp tư thục TP. Trà Vinh 8.000 m2 30 tỷ đồng FDI, DNTN  
42 Trường đa cấp quốc tế Xã Long Đức, TP.Trà Vinh 4 ha 300 tỷ đồn FDI, DNTN  
43 Trường mẫu giáo phường 6 Phường 6, TP Trà Vinh 6.200 m2 40 tỷ đồng FDI, DNTN  
44 Trường tiểu học phường 6 Phường 6, TP Trà Vinh 8.00 m2 30 tỷ đồng FDI, DNTN  
45 Trường quốc tế Xã Long Đức, TP.Trà Vinh 4 ha 300 tỷ đồng FDI, DNTN  
46 Bệnh việ Quốc tế Xã Long Đức, TP.Trà Vinh 200 giường 1.000 tỷ đồng FDI, DNTN  
47 02 bệnh viện 50 giường TP. Trà Vinh 100 giường 200 tỷ đồng FDI, DNTN  
48 02 phòng khám đa khoa TP Trà Vinh 4.200 m2 30 tỷ đồng FDI, DNTN  
49 Bên xe khách Xã Long Đức, TP.Trà Vinh 10.000 m2 500 tỷ đồng FDI, DNTN  
50 Khu dân cư thương mại, phố chợ phía BẮc Xã Long Đức, TP.Trà Vinh 12 ha 300 tỷ đồng FDI, DNTN  
51 Khu phố thị phía Nam Phường 9, TP. Trà Vinh 15 ha 400 tỷ đồng FDI, DNTN  
52 Khu du lịch Homestay Xã Long Đức, TP.Trà Vinh 50 ha 100 tỷ đồng FDI, DNTN  
53 Khu dịch vụ hậu cần khai thác thủy hải sản Xã Long Đức, TP.Trà Vinh 5 ha 200 tỷ đồng FDI, DNTN  
54 Trung tâm tổ chức sự kiện -  lễ hội Xã Long Đức, TP.Trà Vinh 15 ha 300 tỷ đồng FDI, DNTN  
55 Công viên thành phố Phường 1, TP. Trà Vinh 6.070 m2 25 tỷ đồng FDI, DNTN  
56 Đầu tư trường tư thục Việt Anh Phường 5, TP. Trà Vinh 10.000 m2 60 tỷ đồng FDI, DNTN  
57 Xây dựng đường giao thông khu vực hồ điều hòa chống ngập úng TP. Trà Vinh Phường 7, TP. Trà Vinh dài 2.000 m 55 tỷ đồng FDI, DNTN (hình thức sử dụng quỹ đất)