• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

 LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

TT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN QUY MÔ DỰ ÁN VỐN ĐẦU TƯ
DỰ KIẾN
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ DỰ KIẾN GHI CHÚ
1 Dự án hợp tác, liên kết sản xuất và chế biến lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu Huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, Càng Long, Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang 1.000 ha (Cầu Kè 200 ha, Tiểu Cần 200 ha, Càng Long 200 ha, Châu Thành 100 ha, Trà Cú 200 ha, Cầu Ngang 100 ha) 10 - 15 tỷ đồng FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
2 Dự án hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ bắp lai HuyệnTiểu Cần, Trà Cú, Cầu Ngang, TX. Duyên Hải 1.000 ha (Tiểu Cần 100 ha, Trà Cú 300 ha, Cầu Ngang 400 ha, TX Duyên Hải 200 ha) 15 tỷ đồng FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
3 Dự án hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ đậu phộng Huyện Cầu Ngang và TX. Duyên Hải 2.000 ha (Cầu Ngang 1.500 ha, TX. Duyên Hải 500 ha) 40 tỷ đồng FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
4 Dự án hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ các loại cây ăn quả chủ lực (cam sành, xoài, chuối) Huyện Cầu Kè, Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành, Trà Cú 500 - 800 ha/dự án (cam 1.000 ha, chuối 1.000 ha, xoài 1.500 ha) 100 - 150 tỷ đồng FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
5 Dự án đầu tư phát triển sản xuất và tiêu thụ cây ca cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, Càng Long, Trà Cú, Châu Thành và TP. Trà Vinh 5.000 - 8.000 ha 50 - 80 tỷ đồng FDI, DNTN  
6 Dự án đầu tư phát triển chăn nuôi bò ở các khu quy hoạch chăn nuôi tập trung Huyện  Cầu Kè, Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang Trên 500 con/khu 30 tỷ đồng/khu FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
7 Dự án đầu tư phát triển chăn nuôi heo ở các khu quy hoạch chăn nuôi tập trung Huyện  Cầu Kè, Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang Từ 1.000 - 1.500 con trên khu 30 - 50 tỷ đồng/khu FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
8 Dự án đầu tư phát triển chăn nuôi dê tại các khu quy hoạch chăn nuôi tập trung Huyện Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải, TX. Duyên Hải  Trên 500 con/khu 30 tỷ đồng/khu FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
9 Dự án đầu tư phát triển chăn nuôi gia cầm tại các khu quy hoạch chăn nuôi tập trung Huyện Càng Long, Tiểu Cần, Cầu Kè, Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang Trên 10.000 - 20.000 con/khu 15 - 30 tỷ đồng/khu FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
10 Dự án hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ cá tra - ca lóc Huyện Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long, Châu Thành, Trà Cú và TP. Trà Vinh 100 ha/dự án 50 - 100 tỷ đồng/dự án FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
11 Dự án đầu tư nuôi tôm nước lợ công nghệ cao Huyện Cầu Ngang, thị xã Duyên Hải 50 ha/dự án 160 tỷ đông/dự án FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
12 Dự án hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nghêu tại các bãi bồi ven biển Huyện Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải 100 ha/dự án 50 tỷ đồng/dự án FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
13 Dự án hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ tôm nước lợ Huyện Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải 200 ha/dự án 80 - 100 tỷ đồng/dự án FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
14 Dự án đầu tư sản xuất giống thủy - hải sản nước lợ Thị xã Duyên Hải Tôm sú 3 - 5 tỷ con, tôm thẻ chân trắng 5 tỷ con, cua biển 10 triệu con 150 tỷ đồng FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
15 Khu sản xuất giống tôm chất lượng cao Xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 5,5 tỷ con/năm, diện tích khoảng 10 ha 126,4 tỷ đồng trở lên FDI, DNTN Nông nghiệp nông thôn
16 Dự án hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa hữa cơ kết hợp nuôi tôm nước lợ trên địa bàn 02 xã Long Hòa và Hòa Minh, huyện Châu Thành Xã Long Hòa và Hòa Minh, huyện Châu Thành 1.500 ha 100 - 150 tỷ đồng FDI, DNTN  
17 Dự án hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ tôm sinh thái trên địa bàn huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải. Huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải  500 - 1.000 ha/dự án 50 - 100 tỷ đồng FDI, DNTN  
18 Dự án Đầu tư mở rộng diện tích nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp tại các vùng quy hoạch Các vùng quy hoạch nuôi tôm trên địa bàn các huyện Duyên Hải, Cầu Ngang, Châu Thành, Trà Cú Trên 100 tấn/dự án/năm 700 tỷ đồng FDI, DNTN  
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: