• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Các biểu mẫu báo cao của doanh nghiệp FDI

fdi

Báo cáo tháng:

Biểu số 01-CS/ĐTNN: Báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

Biểu số 01-CS/SXCN: Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp

Báo cáo quý:

Biểu số 02-CS/VĐTƯ: Báo cáo vốn đầu tư thực hiện

Báo cáo 6 tháng:

Biểu số 03-CS/ LĐTN: Báo cáo lao động và thu nhập

Báo cáo năm:

Biểu số 03-CS/ LĐTN: Báo cáo lao động và thu nhập

 

Biểu số 04-CS/ SXCN: Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp

Biểu số 04-CS/SXKD: Báo cáo hoạt đọng sản xuất kinh doanh

Biểu số 04-CS/ NKHH: Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa

Biểu số 04-CS/ XKHH: Báo cao hoạt động xuất khẩu hàng hóa

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: