• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sơ đồ Tổ chức

 

   

- Họ tên: Hồng Ngọc Hưng
- Chức vụ: Giám đốc
- Phụ trách: Phụ trách chung
- Điện thoại:0908012325  
- E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Họ tên: Cao Đăng Linh
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Phụ trách: Lĩnh vực hỗ trợ Doanh nghiệp
- Điện thoại: 0913980068
- E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: