• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

lienhe1

 

* Thông tin liên hệ:

1. Cán bộ phụ trách công tác đầu tư và quản lý đầu tư: Lê Thị Ngọc - 0975.246.566 - (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

2. Cán bộ phụ trách công tác xúc tiến đầu tư: Bùi Văn Thưởng - 0916.092.774 - (Email: xuctiendaututvThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

3. Cán bộ phụ trách công tác hỗ trợ thành lập doanh nghiệp: Nguyễn Văn Thành - 0939.302.271 - (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: