• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài viết

Tình hình thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018

Thực hiện Nghị Quyết của Tỉnh ủy trong năm 2018, tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ tập trung và 3 nhiệm vụ đột phá, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế, đổi mới tư duy sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, khuyến khích chuyển hộ cá thể sang doanh nghiệp; phấn đấu phát triển mới trên 500 doanh nghiệp, phát triển số lượng gắn với nâng cao chất lượng, quy mô doanh nghiệp, kéo giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, thu hồi dưới 50% so với số đăng ký mới. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực, tăng cường các hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư và phát triển du lịch tỉnh nhà, phấn đấu đưa ngành du lịch thật sự là một trong những kinh tế trọng tâm của tỉnh trong những năm tới.

        Trong 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh đã cấp mới 45 quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư là 1.792 tỷ đồng. Trong đó:09 dự án đã đi vào hoạt động; 30 dự án đang làm thủ tục đất đai;03 dự án đang xin Giấy phép xây dựng;01 dự án đang triển khai xây dựng; 01 dự án đang thực hiện thủ tục môi trường; 01 dự án đang thực hiện thủ tục để giải phóng mặt bằng.

* Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 254 dự án còn hiệu lực, trong đó có 37 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 3,111 tỷ USD (dự án nhiệt điện chiếm 2,41 triệu USD) và 217 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 101.483 tỷ đồng. Trong đó:

+Trong Khu kinh tế, khu công nghiệp có 70 dự án, trong đó có 16 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 3,018 tỷ USD và 54 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 95.845 tỷ đồng;

+ Ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp có 184 dự án, trong đó có 21 nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 0,093 tỷ USD và 163 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 5.638 tỷ đồng.

         Để khuyến khích chuyển hộ cá thể sang doanh nghiệp, phát triển mới 500 doanh nghiệp trong năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp cho các huyện, thị xã và thành phố. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong 6 tháng đầu năm đã phát triển 170 doanh nghiệp, vốn đăng ký 552 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1.051 lao động. So với cùng kỳ năm 2017 tăng 13 doanh nghiệp, đạt 34% chỉ tiêu Nghị quyết.

Chia theo ngành nghề cụ thể như sau: Nông nghiệp: 8 doanh nghiệp; Công nghiệp – Xây dựng: 61 doanh nghiệp; Thương mại – Dịch vụ: 101 doanh nghiệp.

Chia theo Đơn vị hành chính:

TT Đơn vị Chỉ tiêu 2018 6 tháng đầu năm Tỷ lệ Hộ chuyển lên DN
1 TP Trà Vinh 180 53 29,44 4
2 Càng Long 44 19 43,18 4
3 Châu Thành 44 24 54,55 2
4 Cầu Kè 10 10 100,00  
5 Tiểu Cần 40 8 20,00 2
6 Cầu Ngang 32 10 31,25  
7 Trà Cú 40 14 35,00 1
8 Duyên Hải 30 6 20,00 1
9 TX Duyên Hải 80 31 38,75 8
Tổng 500 170 34 22

Với kết quả phát triển doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2018 cho thấy có một số huyện đạt tỷ lệ phát triển doanh nghiệp khá cao như Cầu Kè đạt 100%, Châu Thành đạt 54%, Càng Long đạt 43% so với chỉ tiêu năm 2018. Bên cạnh đó việc chuyển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, một số địa phương có tín hiệu tích cực như thị xã Duyên Hải chiếm 25% trong tổng số doanh nghiệp thành lập mới; tỷ lệ hộ kinh doanh chuyển lên so với số doanh nghiệp thành lập mới toàn tỉnh đạt 22%.

So với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Trà Vinh đứng thứ 9 về số lượng doanh nghiệp thành lập mới, cho thấy sự phát triển doanh nghiệp còn rất chậm.

* Tình hình đăng ký mới Khu vực ĐBSCL (số liệu đến 30/5/2018)

TT Tỉnh/Thành Số DN TT Tỉnh/Thành Số DN
1 Kiên Giang 713 8 Bến Tre 244
2 Long An 685 9 Trà Vinh 170
3 Cần Thơ 638 10 Hậu Giang 156
4 An Giang 331 11 Sóc Trăng 152
5 Tiền Giang 309 12 Vĩnh Long 149
6 Đồng Tháp 273 13 Bạc Liêu 143
7 Cà Mau 251      

TTXTĐT&HTDN

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: