Print this page
Thứ hai, 07 Tháng 3 2022 09:06

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận chuyển giao vận hành Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Featured

Ngày 24/02/2022, tại Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh đã diễn ra lễ bàn giao vận hành Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh từ Ban Quản dự án SME cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

 

Tại buổi lễ, đại diện đơn vị tiếp nhận ông Phạm Văn Bé Sáu, PGĐ Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp phát biểu: Vận hành Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh đối với Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp là nhiệm vụ mới, với trách nhiệm, áp lực rất nặng nề. Bên cạnh những thuận lợi đã được chuyển giao từ dự án SME như: cơ sở vật chất, trang thiết bị; chiến lược và sổ tay vận hành được ban hành đã xác định được đối tượng, mục tiêu, quan điểm, định hướng, quy trình vận hành rõ ràng; cán bộ quản lý và vận hành đã được đào tạo cơ bản.

 

Song song đó, Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp có mối quan hệ tốt để huy động được sự phối hợp của Trường Đại học Trà Vinh, các viện Trường trong khu vực và các chuyên gia trong hệ thống khởi nghiệp quốc gia; vừa là đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý và vận hành vườn ươm, vừa là đơn vị thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp, vừa là đơn vị để kết nối các sở, ban, ngành trong tỉnh với doanh nghiệp, vừa là đơn vị kết nối với các trung tâm xúc thương mại và đầu tư của các tỉnh trong khu vực; vừa là đơn vị kết nối, giới thiệu các nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp, vừa là đơn vị triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp trên địa bàn,…. Đây là những yếu tố để Trung tâm tiếp nhận và vận hành tốt nhiệm vụ được giao, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh phát triển, đột phá.

Bên cạnh những thuận lợi trên, vẫn còn nhiều khó khăn, trở ngại thời gian đầu để vận hành như: chiến lược và sổ tay vận hành Vườn ươm có những nội dung không còn phù hợp; chưa có mô hình kinh doanh để đào tạo; cán bộ tiếp nhận vận hành vườn ươm năng lực, kinh nghiệm, nhất là chương trình đào tạo khóa chuyên sâu và thiếu; Vườn ươm vận hành từ vốn ngân sách nên vốn hạt giống (vốn mồi) cho dự án còn là ý tưởng thiếu và khó thực hiện; lực lượng chuyên gia/mentor, tư vấn viên tại chỗ để hỗ trợ trực tiếp cho các dự án khởi nghiệp trên địa bàn còn thiếu và hạn chế trên tất cả các lĩnh vực; việc huy động chuyên gia bên ngoài sẽ gặp bị động về thời gian và ngân sách.

Trong thời gian tới, để Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh vận hành hiệu quả, góp phần thực hiện đạt mục tiêu phát triển doanh nghiệp tỉnh, phấn đấu hàng năm từ 20-40 doanh nghiệp, Vườn ươm doanh nghiệp cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Một là, về công tác đào tạo: Hằng năm tổ chức đào tạo từ 04-06 khóa đào tạo kiến thức cơ bản về xây dựng doanh nghiệp hỗ trợ cho các đối tượng khởi nghiệp; 02 khóa đào tạo chuyên sâu (ươm tạo); tổ chức các khóa giới thiệu triển khai các chính sách khởi nghiệp.

- Hai là, về tổ chức hoạt động kết nối: Hằng năm tổ chức các hội thảo kết nối giữa mentor với các đối tượng khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động, sự kiện, ngày hội khởi nghiệp nhằm kết nối các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc Startup trao đổi, tư vấn, kinh nghiệm, bí quyết đến từ các chuyên gia và cố vấn; kết nối và triển khai công tác hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia để quảng bá sản phẩm, kết nối Nhà đầu tư để kêu gọi vốn đầu tư vào doanh nghiệp; thực hiện hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh với dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo” do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh tiếp cận Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa – Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;….

- Ba là, triển khai chính sách và thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp: Triển khai hiệu quả Đề án đã ban hành tại Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 – 2025 và chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh khởi nghiệp sáng tạo lên doanh nghiệp và Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025; chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư nâng cấp, đổi mới máy móc thiết bị trong lĩnh vực công nghệ, chế biến, chế tạo sau khi Trung ương hỗ trợ kinh phí (UBND tỉnh đã đăng ký khoảng 367 tỷ đồng).

­- Bốn là, về công tác nhân sự, quản lý và vận hành: Tiếp tục đưa cán bộ quản lý và vận hành vườn ươm doanh nghiệp tiếp tục tham gia các khóa nâng cao trình độ để đảm bảo vận hành tốt vườn ươm doanh nghiệp; phối hợp Trường Đại học Trà Vinh, các viện trường trong cả nước, các chuyên gia, mentor trong hệ thống mạng lưới khởi nghiệp quốc gia để tổ chức đào tạo cho các dự án khởi nghiệp trên địa bàn; xây dựng đội ngũ cố vấn, cộng tác viên, mạng lưới chuyên gia để thực hiện công tác hỗ trợ, tư vấn, đào tạo cho khởi nghiệp.

Read 274 times