Thứ hai, 07 Tháng 3 2022 09:02

Lễ tốt nghiệp khóa “Học viện khởi nghiệp” khóa 1 và 2 gắn với nội dung chuyển giao quản lý Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh Featured

Với mục đích vinh danh sự nỗ lực tham gia chương trình “Học viện khởi nghiệp” của các học viên và tạo cơ hội giới thiệu sản phẩm của học viên, kết nối với mentor, nhà đầu tư, cơ quan, đơn vị có liên quan, đồng thời thực hiện công tác chuyển giao quản lý Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh.

Dự án SME Trà Vinh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp và đơn vị tư vấn vận hành Công ty TNHH XLABS tổ chức buổi Lễ tốt nghiệp “Học viện khởi nghiệp” khóa 1 và 2, gắn với nội dung chuyển giao quản lý Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh từ Dự án SME Trà Vinh đến Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp.

Tham dự buổi lễ có sự tham gia của Ông Lâm Hữu Phúc, PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc dự án SME Trà Vinh; Ông Phạm Văn Bé Sáu, PGĐ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Bà Ngô Thị Hoài – GĐ công ty TNHH XLABS, đại diện lãnh đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Trà Vinh, Trường Đại học Trà Vinh, các mentor và đại diện cho 27 nhóm học viên tham dự chương trình Học viện khởi nghiệp,…

Tại buổi lễ, đại diện Công ty TNHH Xlabs trao giấy chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành khóa huấn luyện của chương trình Học viện khởi nghiệp – Startup Academy. Chương trình Học viện khởi nghiệp do Công ty Xlabs đào tạo tại Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh kéo dài 17 tuần, chương trình giúp cho các học viên nắm bắt được nhiều kiến thức kinh doanh, cũng như có khả năng để có thể gọi vốn với nhà đầu tư.

Cũng tại buổi lễ cũng đã diễn ra nội dung ký biên bản bàn giao Vườn ươm doanh nghiệp từ đại diện Ban Quản lý dự án SME Trà Vinh chuyển giao cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp dưới sự chứng kiến của các đại biểu tham dự.

Read 144 times