Thứ ba, 14 Tháng 9 2021 16:09

Thông báo điều chỉnh thời gian cuộc thi “Sáng tác Biểu trưng và Khẩu hiệu khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh” Featured

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tác Biểu trưng và Khẩu hiệu khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh (Ban Tổ chức) phát động cuộc thi “Sáng tác Biểu trưng và Khẩu hiệu khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh” dự kiến thời gian tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 31/8/2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, do đó việc tổ chức triển khai các hoạt động diễn ra không đảm bảo theo tiến độ. Để tạo điều kiện cho các ý tưởng có thời gian nghiên cứu hoàn thành tham gia cuộc thi đảm bảo về nội dung, hình thức và chất lượng các tác phẩm sáng tác.

Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo điều chỉnh gia hạn thời gian cuộc thi “Sáng tác Biểu trưng và Khẩu hiệu khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh”, cụ thể như sau:

  1. Thời gian:

- Nhận tác phẩm dự thi từ ngày hết ngày 30/9/2021.

- Vòng sơ tuyển dự kiến diễn ra từ ngày 05/10/2021 đến ngày 20/10/2021.

- Vòng sơ khảo dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10/2021.

- Vòng chung kết, công bố kết quả cuộc thi dự kiến giữa tháng 11/2021.

  • 2. Địa điểm nhận tác phẩm:

- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, trên bìa thư ghi rõ Hồ sơ tham gia cuộc thi Sáng tác Biểu trưng và Khẩu hiệu khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh”.

- Địa chỉ tiếp nhận: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: (0294) 3753 839/3753849 (Liên hệ Ông Trần An Phương/Bà Cao Thị Thùy Linh - Chuyên viên). Đồng thời, gửi kèm file mềm theo yêu cầu của Ban Tổ chức qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Với tiêu đề thư: Họ và tên, Đăng ký cuộc thi Sáng tác Biểu trưng và Khẩu hiệu khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh).

Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác Biểu trưng và Khẩu hiệu khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh được biết, tham gia

Read 359 times