Thứ hai, 14 Tháng 12 2020 14:55

Thông tin Dự án "Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu" Featured

Ngày 09/6/2020, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Ban Điều phối Dự án AMD hai tỉnh Bến Tre  - Trà Vinh đã có buổi làm việc với Đoàn xác định ý tưởng Dự án IFAD với thành phần tham dự gồm có đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo các Sở, ngành 02 tỉnh Bến Tre – Trà Vinh: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Ban Giám đốc và cán bộ Văn phòng PCU AMD.

Quang cảnh buổi làm việc

Cuộc họp nhằm tổng kết chung đợt công tác của Đoàn IFAD về xác định ý tưởng Dự án tại hai tỉnh Bến Tre – Trà Vinh, qua đó thông qua thông tin về "Dự án phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu" với Mục tiêu tổng thể: Phát triển một số chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực theo hướng thông minh/ bền vững gắn với thị trường xuất khẩu, cải thiện thu nhập và giảm thiểu rủi ro thiên tai cho nông hộ và nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, cụ thể:

- Thúc đẩy đầu tư mạnh hơn từ khối tư nhân vào phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực.

- Đầu tư, nâng cấp hạ tầng công, bao gồm hạ tầng kinh tế, hạ tầng xanh và hạ tầng thích ứng, công nghệ, thiết bị phục vụ phát triển bền vững chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực của tỉnh.

- Chuyển đổi sản xuất xanh sạch/ hữu cơ gắn với thị trường xuất khẩu.

- Tăng cường khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao vị thế kinh tế nông hộ trong phát triển chuỗi giá trị.

Phạm vi của Dự án dự kiến sẽ được triển khai trên địa bàn 30 xã thuộc 7 huyện vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc Khmer và vùng dễ bị tổn thương bởi Biến đổi khí hậu của tỉnh Trà Vinh, việc lựa chọn các xã tham gia dự án được thực hiện dựa trên những tiêu chí (i) xã có tỷ lệ hộ nghèo/cận nghèo trên tỷ lệ bình quân chung của tỉnh, (ii) xã có đông đồng bào Khmer, (iii) xã dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu và nước biển dâng; ưu tiên các xã đã thực hiện Dự án Thích ứng Biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh, xã liên vùng sản xuất có tiềm năng phát triển các chuỗi giá trị và để hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Từ năm 2021-2025. Với vai trò là chủ dự án, UBND tỉnh Trà Vinh cam kết huy động các nguồn lực hiện có và các nguồn lực bổ sung để tổ chức quản lý và thực thi dự án một cách hiệu quả nhất./.

Read 338 times