Thứ năm, 05 Tháng 5 2022 08:11

Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Rate this item
(0 votes)

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung tại Quyết định số 167/QĐ-TTG ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 756/QDĐ-UBND ngày 21/4/2022 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Với mục tiêu phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đảm bảo kết hợp chặt chẽ, hợp lý giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 có khoảng 2.000 doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững trên mọi lĩnh vực ngành nghề kinh tế, Kế hoạch triển khai gồm 13 nhiệm vụ cụ thể thuộc 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp: i) Thông tin, tuyên truyền và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ kinh doanh bền vững; ii) Đào tạo, tập huấn về kinh doanh bền vững; iii) Xây dựng chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp.

Tải toàn văn Quyết định số 756/QDĐ-UBND ngày 21/4/2022  tại đây

Read 38 times Last modified on Thứ năm, 05 Tháng 5 2022 08:17

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.